arcblock1x.mws

syntfil[ARCBlock1]  - rozdělení celkového zesílení aktivního RC (ARC) filtru na jednotlivé bloky

Calling sequence:

      ARCBlock1(params);

      ARCBlock1(params, h0);

Parameters:

      params   - tabulka ( table ) s typem struktury a parametry jednotlivých bikvadratických sekcí (výstup z funkcí NLP2LP , NLP2HP , NLP2BP , NLP2BP2  nebo NLP2BS )

      h0       - (nepovinný parametr) zesílení ARC filtru -  lze zadat jako číslo udávající celkové zesílení nebo seznam čísel udávající násobné konstanty jednotlivých sekcí. Pokud není parametr   h0   zadán, je uvažován roven jedné.

Description:

  

Info level

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]  dostaneme výpis výpočetních parametrů.

infolevel[syntfil] =

      2  - výpis zesílení jednotlivých bloků filtru

Examples:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    Gc,poles:=ButterworthPoles(8,3,20):

>    lp:=NLP2LP(1000,Gc,poles);

lp := TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, omega_0 = 4714.684860]), 4 = TABLE([Q = .5097955790, o...
lp := TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, omega_0 = 4714.684860]), 4 = TABLE([Q = .5097955790, o...
lp := TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, omega_0 = 4714.684860]), 4 = TABLE([Q = .5097955790, o...
lp := TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, omega_0 = 4714.684860]), 4 = TABLE([Q = .5097955790, o...

>    ARCBlock1(lp,4);

TABLE([1 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = 2.562915448, omega_...
TABLE([1 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = 2.562915448, omega_...
TABLE([1 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = 2.562915448, omega_...
TABLE([1 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = 2.562915448, omega_...
TABLE([1 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = 2.562915448, omega_...
TABLE([1 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([h0 = 1.414213561, Q = 2.562915448, omega_...

>    infolevel[syntfil]:=2:

>    h0:=[3,2,1,1]:

>    ARCBlock1(lp,h0);

ARCBlock1:

Amplification of particular blocks h0 = [3.000000, 2.000000, 1.000000, 1.000000].

TABLE([1 = TABLE([h0 = 2.999999999, Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([h0 = 1.999999999, Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([h0 = .9999999996, Q = 2.562915448, omega_...
TABLE([1 = TABLE([h0 = 2.999999999, Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([h0 = 1.999999999, Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([h0 = .9999999996, Q = 2.562915448, omega_...
TABLE([1 = TABLE([h0 = 2.999999999, Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([h0 = 1.999999999, Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([h0 = .9999999996, Q = 2.562915448, omega_...
TABLE([1 = TABLE([h0 = 2.999999999, Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([h0 = 1.999999999, Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([h0 = .9999999996, Q = 2.562915448, omega_...
TABLE([1 = TABLE([h0 = 2.999999999, Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([h0 = 1.999999999, Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([h0 = .9999999996, Q = 2.562915448, omega_...
TABLE([1 = TABLE([h0 = 2.999999999, Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([h0 = 1.999999999, Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([h0 = .9999999996, Q = 2.562915448, omega_...

See also:

NLP2LP, NLP2HP, NLP2BP, NLP2BP2, NLP2BS

ARCBlock1, ARCSynt 

ARCSyntLP, ARCSyntHP, ARCSyntBP, ARCSyntBS