bodeplot.mws

syntfil[BodePlot]  - vykreslení pólů přenosové funkce

Calling sequence:

      BodePlot( poles );

Parameters:

      poles    - jednorozměrné pole pólů přenosové funkce (viz výstup z funkcí uvedených v odkazech)

Description:

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

Stupeň aproximace, Hranice nepropustného pásma NDP, Maximální útlum v propustném pásmu

>    N,Os,ap:=6,2,3;

N, Os, ap := 6, 2, 3

Výpočet pólů přenosové funkce podle Butterworthovy aproximace

>    eps,poles:=ButterworthPoles(N,Os,ap);

eps, poles := .9976283451, vector([-.9663081629+.2589214919*I, -.9663081629-.2589214919*I, -.7073866710+.7073866710*I, -.7073866710-.7073866710*I, -.2589214919+.9663081629*I, -.2589214919-.9663081629*I...
eps, poles := .9976283451, vector([-.9663081629+.2589214919*I, -.9663081629-.2589214919*I, -.7073866710+.7073866710*I, -.7073866710-.7073866710*I, -.2589214919+.9663081629*I, -.2589214919-.9663081629*I...

>    BodePlot(poles);

[Maple Plot]

See also:

ButterworthPoles, ChebyshevPoles, InvChebyshevPolesZeros, InvChebyshevBPolesZeros, CauerPolesZeros, CauerBPolesZeros, CauerCPolesZeros