butterworth.mws

syntfil[Butterworth]  - výpočet Butterworthovy aproximace

Calling sequence:

      Butterworth(order, Os, ap, var)

Parameters:

      order    - stupeň Butterworthovy aproximace [-]

      Os       - kmitočet hranice nepropustného pásma [1/s]

      ap       - maximální útlum v propustném pásmu [dB]

      var      - symbol proměnné provozního činitele přenosu a charakteristické funkce

Parametr   order musí být celé kladné číslo, parametr ap   musí být kladná reálné číslo a parametr   var   musí být typu symbol . Parametr Os  není ve funkci využíván a nekontroluje se jeho typ.

Description:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání polynomů provozního činitele přenosu a charakteristické funkce na oddělených řádcích s textovým označením

      3  - jako úroveň 2 + vypsání pólů přenosové funkce a parametru epsilon .

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    infolevel[syntfil]:=3;

>    Butterworth(4,2,3,s);

infolevel[syntfil] := 3

epsilon = 0.997628

Poles of H:

[-.9244281266+.3829106676*j, -.9244281266-.3829106676*j, -.3829106676+.9244281266*j, -.3829106676-.9244281266*j]

Butterworth:

G = 1.000000000+.9976283451*s^4+2.608476475*s^3+3.410162491*s^2+2.611575192*s

Phi = .9976283451*s^4

1.000000000+.9976283451*s^4+2.608476475*s^3+3.410162491*s^2+2.611575192*s, .9976283451*s^4

>    infolevel[syntfil]:=1;

>    G,Phi:=Butterworth(4,2,3,s);

infolevel[syntfil] := 1

G, Phi := 1.000000000+.9976283451*s^4+2.608476475*s^3+3.410162491*s^2+2.611575192*s, .9976283451*s^4

Zobrazení průběhu modulové frekvenční charakteristiky

>    plot(MagnitudeHdB(1/G)(omega),omega=0..3);

[Maple Plot]

See also:

ButterworthNLPOrder

ButterworthPoles, Butterworth_asnew

DroppNLP, TestCharEqn, MagnitudeH, MagnitudeHdB, PhaseH, GroupDelayH,
kromě Butterworthovy aproximace lze použít další aproximace
Chebyshev, InvChebyschev, InvChebyshevB, Cauer, CauerB, CauerC