butterworth_asnew.mws

syntfil[Butterworth_asnew]  - určení nové hodnoty útlumu v nepropustném pásmu

Calling sequence:

      Butterworth_asnew(order, Os, ap)

Parameters:

      order    - stupeň Butterworthovy aproximace [-]

      Os       - kmitočet hranice nepropustného pásma [1/s]

      ap       - maximální útlum v propustném pásmu [dB]

Parametr   order musí být celé kladné číslo. Ostatní parametry musí být kladná reálná čísla, kde Os  > 1 .

Description:

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

Zadání parametrů normované dolní propusti  

>    Os,ap,as:=2,3,25;

Os, ap, as := 2, 3, 25

Určení stupně Butterworthovy aproximace

>    bx:=ButterworthNLPOrder(Os,ap,as);

bx := 5, 2, 3

>    Butterworth_asnew(bx);

30.08663442

See also:

ButterworthNLPOrder

Chebyshev_asnew, Cauer_asnew