butterworthnlporder.mws

syntfil[ButterworthNLPOrder]  - určení stupně Butterworthovy aproximace normované dolní propusti

Calling sequence:

      ButterworthNLPOrder(Os, ap, as)

Parameters:

      Os       - kmitočet hranice nepropustného pásma NDP [1/s]

      ap       - maximální útlum v propustném pásmu [dB]

      as       - minimální útlum v nepropustném pásmu [dB]

Všechny parametry musí být kladná reálná čísla, kde Os  > 1  a ap  < as .

Description:

  order -  stupeň Butterworthovy aproximace [-]

  Os     -  kmitočet hranice nepropustného pásma NDP  [1/s]

  ap     -  maximální útlum v propustném pásmu [dB]

Info level:

Změnou proměnné infolevel[syntfil]  dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání výsledků funkce (order, Os, ap)

      3  - jako úroveň 2 + vypsání sekundárních parametrů NDP (epsilon, k, k1)

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

NDP specifikace

>    Os,ap,as:=2,3,25;

Os, ap, as := 2, 3, 25

>    bx:=ButterworthNLPOrder(Os,ap,as);

bx := 5, 2, 3

Určení nové hodnoty útlumu v nepropustném pásmu

>    Butterworth_asnew(bx);

30.08663442

Výpočet provozního činitele přenosu a charakteristické funkce

>    Butterworth(bx,s);

1.000000000+.9976283451*s^5+3.229926649*s^4+5.228613548*s^3+5.231097176*s^2+3.234531551*s, .9976283451*s^5

Výpočet sekundárního parametru epsilon a pólů přenosové funkce

>    ButterworthPoles(bx);

.9976283451, vector([-.8094012830+.5880644545*I, -.8094012830-.5880644545*I, -.3091637790+.9515082750*I, -.3091637790-.9515082750*I, -1.000475007])
.9976283451, vector([-.8094012830+.5880644545*I, -.8094012830-.5880644545*I, -.3091637790+.9515082750*I, -.3091637790-.9515082750*I, -1.000475007])

See also:

LP2NLP, HP2NLP, BP2NLP, BP22NLP, BS2NLP

ChebyshevNLPOrder, CauerNLPOrder

Butterworth_asnew, Butterworth, ButterworthPoles