butterworthpoles.mws

syntfil[ButterworthPoles]  - výpočet pólů přenosové funkce Butterworthovy aproximace

Calling sequence:

      ButterworthPoles(order, Os, ap)

Parameters:

      order    - stupeň Butterworthovy aproximace [-]

      Os       - kmitočet hranice nepropustného pásma [1/s]

      ap       - maximální útlum v propustném pásmu [dB]

Parametr   order musí být celé kladné číslo, parametr   ap   musí být kladné reálné číslo. Parametr Os  není ve funkci využíván a nekontroluje se jeho typ.

Description:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání koeficientu nejvyšší mocniny polynomu ve jmenovateli přenosové funkce a jednorozměrného pole pólů přenosové funkce H na oddělených řádcích s textovým označením

      3  - jako úroveň 2 + vypsání parametru epsilon .

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    infolevel[syntfil]:=3;

>    ButterworthPoles(5,2,3);

infolevel[syntfil] := 3

epsilon = .9976283451

ButterworthPoles:

Gc = .9976283451

Poles = [-.8094012830+.5880644545*j, -.8094012830-.5880644545*j, -.3091637790+.9515082750*j, -.3091637790-.9515082750*j, -1.000475007]

.9976283451, vector([-.8094012830+.5880644545*I, -.8094012830-.5880644545*I, -.3091637790+.9515082750*I, -.3091637790-.9515082750*I, -1.000475007])
.9976283451, vector([-.8094012830+.5880644545*I, -.8094012830-.5880644545*I, -.3091637790+.9515082750*I, -.3091637790-.9515082750*I, -1.000475007])

>    infolevel[syntfil]:=1;

>    ButterworthPoles(4,2,3);

infolevel[syntfil] := 1

.9976283451, vector([-.9244281266+.3829106676*I, -.9244281266-.3829106676*I, -.3829106676+.9244281266*I, -.3829106676-.9244281266*I])
.9976283451, vector([-.9244281266+.3829106676*I, -.9244281266-.3829106676*I, -.3829106676+.9244281266*I, -.3829106676-.9244281266*I])

See also:

ButterworthNLPOrder

Butterworth, Butterworth_asnew

NLP2LP, NLP2HP, NLP2BP, NLP2BP2, NLP2BS, BodePlot

kromě Butterworthovy aproximace lze použít další aproximace
ChebyshevPoles, InvChebyschevPolesZeros, InvChebyshevBPolesZeros, CauerPolesZeros, CauerBPolesZeros, CauerCPolesZeros