cauer.mws

syntfil[Cauer]  - výpočet Cauerovy aproximace

syntfil[CauerB]  - výpočet Cauerovy aproximace typu B

syntfil[CauerC]  - výpočet Cauerovy aproximace typu C

Calling sequence:

      Cauer(order, Os, ap, var)
     
CauerB(order, Os, ap, var)
     
CauerC(order, Os, ap, var)

Parameters:

      order    - stupeň Cauerovy aproximace [-]

      Os       - kmitočet hranice nepropustného pásma [1/s]

      ap       - maximální útlum v propustném pásmu [dB]

      var      - symbol proměnné provozního činitele přenosu a charakteristické funkce

Parametr order  musí být celé kladné číslo, pro aproximaci typu B a C navíc sudé. Parametry   Os   a   ap   musí být kladná reálná čísla, kde   Os  > 1  a parametr   var   musí být typu symbol .

Description:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání provozního činitele přenosu, charakteristické funkce a nul přenosové funkce na oddělených řádcích s textovým označením

      3  - jako úroveň 2 + vypsání pólů přenosové funkce a parametru epsilon

      4  - jako úroveň 3 + vypsání nul a pólů charakteristické funkce

      5  - pro aproximaci typu B - jako úroveň 4 + vypsání nul a pólů přenosové a charakteristické funkce Cauerovy aproximace typu A,

         - pro aproximaci typu C - jako úroveň 4 + vypsání nul a pólů přenosové a charakteristické funkce Cauerovy aproximace typu A a B.

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    G_a,Phi_a,zeros_a:=Cauer(4,1.2,3,s);

G_a, Phi_a, zeros_a := (13.82512463+46.09821554*s^4+26.27768495*s^3+60.51440040*s^2+22.09489561*s)/(9.787438693+s^4+7.796832429*s^2), (9.764226268+46.08736786*s^4+52.86808058*s^2)/(9.787438693+s^4+7.79...
G_a, Phi_a, zeros_a := (13.82512463+46.09821554*s^4+26.27768495*s^3+60.51440040*s^2+22.09489561*s)/(9.787438693+s^4+7.796832429*s^2), (9.764226268+46.08736786*s^4+52.86808058*s^2)/(9.787438693+s^4+7.79...

>    G_b,Phi_b,zeros_b:=CauerB(4,1.2,3,s);

>    infolevel[syntfil]:=3:

>    G_c,Phi_c,zeros_c:=CauerC(4,1.2,3,s);

G_b, Phi_b, zeros_b := (2.494427817+9.692608195*s^4+5.559397378*s^3+12.28459067*s^2+4.481914411*s)/(1.765919657+s^2), (1.761731504+9.692608195*s^4+10.69023655*s^2)/(1.765919657+s^2), vector([1.32887909...
G_b, Phi_b, zeros_b := (2.494427817+9.692608195*s^4+5.559397378*s^3+12.28459067*s^2+4.481914411*s)/(1.765919657+s^2), (1.761731504+9.692608195*s^4+10.69023655*s^2)/(1.765919657+s^2), vector([1.32887909...

epsilon = .9976283451

Poles of H:

[-.3962720440+.3402416437*I, -.3962720440-.3402416437*I, -.7308417727e-1+.9606838030*I, -.7308417727e-1-.9606838030*I]

CauerC:

G = (1.959408974+7.737846293*s^4+7.263612593*s^3+10.18993450*s^2+6.001139906*s)/(1.959408973+s^2)

Phi = (7.737846293*s^4+6.780712709*s^2)/(1.959408973+s^2)

Zeros = [1.399788903*I, -1.399788903*I]

G_c, Phi_c, zeros_c := (1.959408974+7.737846293*s^4+7.263612593*s^3+10.18993450*s^2+6.001139906*s)/(1.959408973+s^2), (7.737846293*s^4+6.780712709*s^2)/(1.959408973+s^2), vector([1.399788903*I, -1.3997...
G_c, Phi_c, zeros_c := (1.959408974+7.737846293*s^4+7.263612593*s^3+10.18993450*s^2+6.001139906*s)/(1.959408973+s^2), (7.737846293*s^4+6.780712709*s^2)/(1.959408973+s^2), vector([1.399788903*I, -1.3997...

Zobrazení průběhu modulové frekvenční charakteristiky pro Cauerovu aproximaci typu A , B  a C.

>    plot([MagnitudeHdB(1/G_a)(omega),MagnitudeHdB(1/G_b)(omega),MagnitudeHdB(1/G_c)(omega)],omega=0..5,-60..0,color=[red,green,blue]);

[Maple Plot]

See also:

CauerNLPOrder

CauerPolesZeros, CauerBOmega, Cauer_asnew

DroppNLP, TestCharEqn, sortzeros, MagnitudeH, MagnitudeHdB, PhaseH, GroupDelayH,
kromě Cauerovy aproximace lze použít další aproximace
Butterworth, Chebyshev, InvChebyschev, InvChebyshevB