cauerbomega.mws

syntfil[CauerBOmega]  - výpočet nového okraje nepropustného pásma pro Cauerovu aproximaci typu B

syntfil[CauerCOmega]  - výpočet nového okraje nepropustného pásma pro Cauerovu aproximaci typu C

Calling sequence:

      CauerBOmega(omega, omega_a)

  CauerCOmega(omega_b, omega_zb)

Parameters:

      omega    - původní okraj nepropustného pásma

      omega_a  - velikost největší nuly přenosové funkce Cauerovy aproximace typu A

      omega_b  - přepočtený okraj nepropustného pásma pro Cauerovu aproximaci typu B

      omega_zb - velikost nejmenší nuly charakteristické funkce Cauerovy aproximace typu B

Description:

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

Původní okraj nepropustného pásma

>    Os:=1.2;

Os := 1.2

Cauerova aproximace typu A

>    G[A],Phi[A],zeros[A]:=Cauer(4,Os,3,s);

G[A], Phi[A], zeros[A] := (13.82512463+46.09821554*s^4+26.27768495*s^3+60.51440040*s^2+22.09489561*s)/(9.787438693+s^4+7.796832429*s^2), (9.764226268+46.08736786*s^4+52.86808058*s^2)/(9.787438693+s^4+7...
G[A], Phi[A], zeros[A] := (13.82512463+46.09821554*s^4+26.27768495*s^3+60.51440040*s^2+22.09489561*s)/(9.787438693+s^4+7.796832429*s^2), (9.764226268+46.08736786*s^4+52.86808058*s^2)/(9.787438693+s^4+7...

Cauerova aproximace typu B

>    G[B],Phi[B],zeros[B]:=CauerB(4,Os,3,s);

G[B], Phi[B], zeros[B] := (2.494427817+9.692608195*s^4+5.559397378*s^3+12.28459067*s^2+4.481914411*s)/(1.765919657+s^2), (1.761731504+9.692608195*s^4+10.69023655*s^2)/(1.765919657+s^2), vector([1.32887...
G[B], Phi[B], zeros[B] := (2.494427817+9.692608195*s^4+5.559397378*s^3+12.28459067*s^2+4.481914411*s)/(1.765919657+s^2), (1.761731504+9.692608195*s^4+10.69023655*s^2)/(1.765919657+s^2), vector([1.32887...

Cauerova aproximace typu C

>    G[C],Phi[C],zeros[C]:=CauerC(4,Os,3,s);

G[C], Phi[C], zeros[C] := (1.959408974+7.737846293*s^4+7.263612593*s^3+10.18993450*s^2+6.001139906*s)/(1.959408973+s^2), (7.737846293*s^4+6.780712709*s^2)/(1.959408973+s^2), vector([1.399788903*I, -1.3...
G[C], Phi[C], zeros[C] := (1.959408974+7.737846293*s^4+7.263612593*s^3+10.18993450*s^2+6.001139906*s)/(1.959408973+s^2), (7.737846293*s^4+6.780712709*s^2)/(1.959408973+s^2), vector([1.399788903*I, -1.3...

Největší nula

>    zeros[A][1];

2.494875165*I

Nový okraj nepropustného pásma pro typ B  

>    Os_b:=CauerBOmega(Os,Im(zeros[A][1]));

Os_b := 1.253965846

Nuly charakteristické funkce Cauerovy aproximace typu B

>    [solve(numer(Phi[B]))];

[-.4490829917*I, .4490829917*I, -.9493425015*I, .9493425015*I]

Nový okraj nepropustného pásma pro typ C  

>    Os_c:=CauerCOmega(Os_b,.4490829917);

Os_c := 1.310358618

Porovnání průběhů modulové frekvenční charakteristiky pro Cauerovu aproximaci typu A , B  a C     

>    plot([MagnitudeHdB(1/G[A])(omega),MagnitudeHdB(1/G[B])(omega),MagnitudeHdB(1/G[C])(omega)],omega=0..2,-60..0,color=[red,green,blue]);

[Maple Plot]

See also:

Cauer, CauerB, CauerC, CauerPolesZeros, CauerBPolesZeros, CauerCPolesZeros