droppnlp.mws

syntfil[DroppNLP] - výpočet prvků LC příčkového filtru typu normovaná dolní propust (NDP)

Calling sequence:

  DroppNLP(termination, R, direction, struct, pol, chpol)

  DroppNLP(termination, R, direction, struct, pol, chpol, zeros)

Parameters:

      termination - zakončení NDP ( common  - standardní, open  - naprázdno, short  - zkrat)

      R           - velikost normovaného zakončovacího rezistoru (R=1)

      direction   - směr zpracování NDP ( front  - od prvního prvku, rear  - od posledního prvku)

      struct      - struktura NDP (struktura začína ze předu PI - příčným kapacitorem, T - podélným induktorem)

      pol         - provozní činitel přenosu

      chpol       - charakteristická funkce

      zeros       - (volitelný parametr) jednorozměrné pole nulových bodů přenosové funkce

Parametr   R   musí být kladné reálné číslo. Při volbě zakončení NDP   open   musí být směr zpracování   front  a pro sudý stupeň filtru volit strukturu   T , pro lichý stupeň filtru, je třeba zvolit strukturu   PI . Při zakončení   short   je třeba zvolit směr zpracování   rear   a strukturu    T .

Description:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání výsledné zbytkové matice, typu NDP, hodnot zakončovacích rezistorů a jednotlivých bloků NDP

      3  - jako úroveň 2 + vypsání výchozí kaskádní matice

      4  - jako úroveň 3 + vypsání dílčích matic, které vzniknou vždy po odštěpení dvou dílčích větví příčkové struktury

      5  - jako úroveň 4 + vypsání hodnot dílčích prvků jednotlivých větví příčkové struktury

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

Provozní činitel přenosu a charakteristická funkce pro normovanou Butterworthovu aproximaci

>    pol,chpol:=s^3+2*s^2+2*s+1,s^3;

pol, chpol := s^3+2*s^2+2*s+1, s^3

>    DroppNLP(common,1,front,T,pol,chpol);

TABLE([1 = TABLE([Z = s*L1, elements = {L1 = 1.000000000}, orientation = direct]), 2 = TABLE([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = 2.000000000}, orientation = shunt]), 3 = TABLE([Z = s*L1, elements = {L1 = 1...
TABLE([1 = TABLE([Z = s*L1, elements = {L1 = 1.000000000}, orientation = direct]), 2 = TABLE([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = 2.000000000}, orientation = shunt]), 3 = TABLE([Z = s*L1, elements = {L1 = 1...
TABLE([1 = TABLE([Z = s*L1, elements = {L1 = 1.000000000}, orientation = direct]), 2 = TABLE([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = 2.000000000}, orientation = shunt]), 3 = TABLE([Z = s*L1, elements = {L1 = 1...
TABLE([1 = TABLE([Z = s*L1, elements = {L1 = 1.000000000}, orientation = direct]), 2 = TABLE([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = 2.000000000}, orientation = shunt]), 3 = TABLE([Z = s*L1, elements = {L1 = 1...
TABLE([1 = TABLE([Z = s*L1, elements = {L1 = 1.000000000}, orientation = direct]), 2 = TABLE([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = 2.000000000}, orientation = shunt]), 3 = TABLE([Z = s*L1, elements = {L1 = 1...

Výpočet inverzní Čebyševovy aproximace

>    G,Phi,zeros:=InvChebyshev(3,1.4,1,s);

G, Phi, zeros := (2.613333333+.8209400523*s^3+2.296548463*s^2+2.603195468*s)/(s^2+2.613333334), .8209400523*s^3/(s^2+2.613333334), vector([1.616580754*I, -1.616580754*I])

>    elems_nlp:=DroppNLP(common,1,front,PI,G,Phi,zeros);

elems_nlp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4980605765}, Z = 1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .9961201436, C1 = .3841434827}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = direc...
elems_nlp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4980605765}, Z = 1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .9961201436, C1 = .3841434827}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = direc...
elems_nlp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4980605765}, Z = 1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .9961201436, C1 = .3841434827}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = direc...
elems_nlp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4980605765}, Z = 1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .9961201436, C1 = .3841434827}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = direc...
elems_nlp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4980605765}, Z = 1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .9961201436, C1 = .3841434827}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = direc...

Sestavení přenosové funkce z tabulky s popisem filtru

>    MakeH(elems_nlp);

(1.000000000*s^2+2.613333333)/(.8209171381*s^3+2.296548279*s^2+2.603195281*s+2.613333334)

See also:

Butterworth, Chebyshev, InvChebyshev, InvChebyshevB, Cauer, CauerB, CauerC

MakeH, ElemsLP, ElemsHP, ElemsBP, ElemsBP2, ElemsBPm, ElemsBP2m, ElemsBS, ElemsBSm