elemsbp.mws

syntfil[ElemsBP] - transformace hodnot prvků z normované dolní propusti (NDP) na pásmovou propust (PP)

syntfil[ElemsBP2] - transformace hodnot prvků z normované dolní propusti (NDP) na pásmovou propust (PP)

Calling sequence:

  ElemsBP(blocks, R, f_p, fp)

  ElemsBP2(blocks, R, fm, delta_fp)

Parameters:

      blocks   - tabulka s popisem zapojení LC filtru typu NDP (viz výstup z funkce DroppNLP)

      R        - hodnota zakončovacího rezistoru [Ohm]

      f_p      - kmitočet spodní hranice propustného pásma PP [Hz]

      fp       - kmitočet horní hranice propustného pásma PP [Hz]

      fm       - geometrický střed propustného pásma PP [Hz]

      delta_fp - šířka propustného pásma PP [Hz]

Parametry   f_p , fp , fm , delta_fp  a R   musí být kladná reálná čísla, kde f_p  < fp .

Description:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání typu PP, zakončovacích rezistorů a větví LC příčkové PP v přehlednější formě na samostatných řádcích.

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

Tabulka s popisem filtru

>    elems_nlp:=table([
1 = table([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = 1.}, orientation = shunt]),
2 = table([Z = s*L1,     elements = {L1 = 2.}, orientation = direct]),
3 = table([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = 1.}, orientation = shunt]),
R2 = 1.00, R1 = 1.00, type = LC_NLP_common]):

Parametry pro transformaci

>    R,f_p,fp:=100,1000,2000;

R, f_p, fp := 100, 1000, 2000

>    elems_bp:=ElemsBP(elems_nlp,R,f_p,fp);

elems_bp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .1591549430e-5, L1 = .7957747156e-2}, orientation = shunt, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1))]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .3183098861e-1, C1 = .3978873576e-6}, orie...
elems_bp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .1591549430e-5, L1 = .7957747156e-2}, orientation = shunt, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1))]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .3183098861e-1, C1 = .3978873576e-6}, orie...
elems_bp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .1591549430e-5, L1 = .7957747156e-2}, orientation = shunt, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1))]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .3183098861e-1, C1 = .3978873576e-6}, orie...
elems_bp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .1591549430e-5, L1 = .7957747156e-2}, orientation = shunt, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1))]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .3183098861e-1, C1 = .3978873576e-6}, orie...
elems_bp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .1591549430e-5, L1 = .7957747156e-2}, orientation = shunt, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1))]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .3183098861e-1, C1 = .3978873576e-6}, orie...

Sestavení přenosové funkce z tabulky s popisem obvodu (NDP)  

>    MakeH(elems_nlp);

1.000000000/(1.000000000*s^3+2.000000000*s^2+2.000000000*s+1.000000000)

Sestavení přenosové funkce z tabulky s popisem obvodu (PP)  

>    MakeH(elems_bp);

1.000000000*s^3/(.4031441798e-11*s^6+.5066059180e-7*s^5+.1273239544e-2*s^4+8.999999995*s^3+100530.9648*s^2+315827340.9*s+.1984401708e13)
1.000000000*s^3/(.4031441798e-11*s^6+.5066059180e-7*s^5+.1273239544e-2*s^4+8.999999995*s^3+100530.9648*s^2+315827340.9*s+.1984401708e13)

See also:

DroppNLP

ElemsLP, ElemsHP, ElemsBPm, ElemsBS, ElemsBSm

MakeH, MakeRealL