elemsbs.mws

syntfil[ElemsBS] - transformace hodnot prvků z normované dolní propusti (NDP) na pásmovou zádrž (PZ)

Calling sequence:

      ElemsBS(blocks, R, fp, f_p)

Parameters:

      blocks  - tabulka s popisem zapojení LC filtru typu NDP (viz výstup z funkce DroppNLP)

      R       - hodnota zakončovacího rezistoru [Ohm]

      fp      - kmitočet spodní hranice propustného pásma PZ [Hz]

      f_p     - kmitočet horní hranice propustného pásma PZ [Hz]

Parametry   fp , f_p  a R   musí být kladná reálná čísla.

Description:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání typu PZ, zakončovacích rezistorů a větví LC příčkové PZ v přehlednější formě na samostatných řádcích.

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

Tabulka s popisem filtru

>    elems_nlp:=table([
1 = table([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = 1.}, orientation = shunt]),
2 = table([Z = s*L1,     elements = {L1 = 2.}, orientation = direct]),
3 = table([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = 1.}, orientation = shunt]),
R2 = 1.00, R1 = 1.00, type = LC_NLP_common]):

Parametry pro transformaci

>    R,fp,f_p:=100,1000,2000;

R, fp, f_p := 100, 1000, 2000

>    elems_bs:=ElemsBS(elems_nlp,R,fp,f_p);

elems_bs := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1, C1 = .7957747152e-6}, Z = s*L1+1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1, C1 = .7957747152e-6}, Z = 1/(s...
elems_bs := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1, C1 = .7957747152e-6}, Z = s*L1+1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1, C1 = .7957747152e-6}, Z = 1/(s...
elems_bs := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1, C1 = .7957747152e-6}, Z = s*L1+1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1, C1 = .7957747152e-6}, Z = 1/(s...
elems_bs := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1, C1 = .7957747152e-6}, Z = s*L1+1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1, C1 = .7957747152e-6}, Z = 1/(s...
elems_bs := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1, C1 = .7957747152e-6}, Z = s*L1+1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1, C1 = .7957747152e-6}, Z = 1/(s...
elems_bs := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1, C1 = .7957747152e-6}, Z = s*L1+1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1, C1 = .7957747152e-6}, Z = 1/(s...

Sestavení přenosové funkce z tabulky s popisem obvodu (NDP)

>    MakeH(elems_nlp);

1.000000000/(1.000000000*s^3+2.000000000*s^2+2.000000000*s+1.000000000)

Sestavení přenosové funkce z tabulky s popisem obvodu (PZ)

>    MakeH(elems_bs);

(.9999999999*s^6+236870505.9*s^4+.1870254551e17*s^2+.4922312687e24)/(.9999999997*s^6+12566.37062*s^5+315827341.1*s^4+.2232451924e13*s^3+.2493672736e17*s^2+.7834103951e20*s+.4922312687e24)
(.9999999999*s^6+236870505.9*s^4+.1870254551e17*s^2+.4922312687e24)/(.9999999997*s^6+12566.37062*s^5+315827341.1*s^4+.2232451924e13*s^3+.2493672736e17*s^2+.7834103951e20*s+.4922312687e24)

See also:

DroppNLP

ElemsLP, ElemsHP, ElemsBP, ElemsBPm, ElemsBSm

MakeH, MakeRealL