elemsbsm.mws

syntfil[ElemsBSm] - transformace hodnot prvků z normované dolní propusti (NDP) na modifikovanou pásmovou zádrž (PZ)

Calling sequence:

  ElemsBSm(blocks, R, fp, f_p)

Parameters:

      blocks  - tabulka s popisem zapojení LC filtru typu NDP (viz výstup z funkce DroppNLP)

      R       - hodnota zakončovacího rezistoru [Ohm]

      fp      - kmitočet spodní hranice propustného pásma PZ [Hz]

      f_p     - kmitočet horní hranice propustného pásma PZ [Hz]

Parametry   fp , f_p  a R   musí být kladná reálná čísla, kde fp  < f_p .

Description:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání typu BS, zakončovacích rezistorů a větví LC příčkové BS v přehlednější formě na samostatných řádcích.

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

Výpočet Cauerovy aproximace

>    G,Phi,zeros:=Cauer(3,2,3,s);

G, Phi, zeros := (5.153209120+18.51493869*s^3+10.94470338*s^2+17.57943604*s)/(5.153209120+s^2), (18.51493869*s^3+14.37157954*s)/(5.153209120+s^2), vector([2.270068087*I, -2.270068087*I])
G, Phi, zeros := (5.153209120+18.51493869*s^3+10.94470338*s^2+17.57943604*s)/(5.153209120+s^2), (18.51493869*s^3+14.37157954*s)/(5.153209120+s^2), vector([2.270068087*I, -2.270068087*I])

Výpočet prvků LC příčkového filtru typu NDP

>    elems_nlp:=DroppNLP(common,1,rear,T,G,Phi,zeros);

elems_nlp := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = 3.100128131}, Z = s*L1, orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .3117367093, C1 = .6224927342}, Z = s*L1+1/(s*C1), orientation = shunt]), 3 =...
elems_nlp := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = 3.100128131}, Z = s*L1, orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .3117367093, C1 = .6224927342}, Z = s*L1+1/(s*C1), orientation = shunt]), 3 =...
elems_nlp := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = 3.100128131}, Z = s*L1, orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .3117367093, C1 = .6224927342}, Z = s*L1+1/(s*C1), orientation = shunt]), 3 =...
elems_nlp := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = 3.100128131}, Z = s*L1, orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .3117367093, C1 = .6224927342}, Z = s*L1+1/(s*C1), orientation = shunt]), 3 =...
elems_nlp := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = 3.100128131}, Z = s*L1, orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .3117367093, C1 = .6224927342}, Z = s*L1+1/(s*C1), orientation = shunt]), 3 =...

Parametry pro transformaci

>    R,fp,f_p:=100,1000,2000;

R, fp, f_p := 100, 1000, 2000

Klasická transformace

>    elems_bs:=ElemsBS(elems_nlp,R,fp,f_p);

elems_bs := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .2467003581e-1, C1 = .5133818227e-6}, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1)), orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .2556735754e-1, C1 = .4953639785e-6, L2 =...
elems_bs := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .2467003581e-1, C1 = .5133818227e-6}, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1)), orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .2556735754e-1, C1 = .4953639785e-6, L2 =...
elems_bs := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .2467003581e-1, C1 = .5133818227e-6}, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1)), orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .2556735754e-1, C1 = .4953639785e-6, L2 =...
elems_bs := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .2467003581e-1, C1 = .5133818227e-6}, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1)), orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .2556735754e-1, C1 = .4953639785e-6, L2 =...
elems_bs := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .2467003581e-1, C1 = .5133818227e-6}, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1)), orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .2556735754e-1, C1 = .4953639785e-6, L2 =...
elems_bs := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .2467003581e-1, C1 = .5133818227e-6}, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1)), orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .2556735754e-1, C1 = .4953639785e-6, L2 =...
elems_bs := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .2467003581e-1, C1 = .5133818227e-6}, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1)), orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .2556735754e-1, C1 = .4953639785e-6, L2 =...

Modifikovaná transformace

>    elems_bsm:=ElemsBSm(elems_nlp,R,fp,f_p);

elems_bsm := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .2467003581e-1, C1 = .5133818227e-6}, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1)), orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .4431505129e-1, C1 = .2095660929e-6, L2 ...
elems_bsm := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .2467003581e-1, C1 = .5133818227e-6}, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1)), orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .4431505129e-1, C1 = .2095660929e-6, L2 ...
elems_bsm := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .2467003581e-1, C1 = .5133818227e-6}, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1)), orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .4431505129e-1, C1 = .2095660929e-6, L2 ...
elems_bsm := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .2467003581e-1, C1 = .5133818227e-6}, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1)), orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .4431505129e-1, C1 = .2095660929e-6, L2 ...
elems_bsm := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .2467003581e-1, C1 = .5133818227e-6}, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1)), orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .4431505129e-1, C1 = .2095660929e-6, L2 ...
elems_bsm := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .2467003581e-1, C1 = .5133818227e-6}, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1)), orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .4431505129e-1, C1 = .2095660929e-6, L2 ...
elems_bsm := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .2467003581e-1, C1 = .5133818227e-6}, Z = 1/(s*C1+1/(s*L1)), orientation = direct]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .4431505129e-1, C1 = .2095660929e-6, L2 ...

See also:

DroppNLP

ElemsLP, ElemsHP, ElemsBP, ElemsBPm, ElemsBS

MakeH, MakeRealL