elemshp.mws

syntfil[ElemsHP] - transformace hodnot prvků z normované dolní propusti na horní propust (HP)

Calling sequence:

  ElemsHP(blocks, R, f_p)

Parameters:

      blocks   - tabulka s popisem zapojení LC filtru typu NDP (viz výstup z funkce DroppNLP)

      R        - hodnota zakončovacího rezistoru [Ohm]

      f_p      - kmitočet hranice propustného pásma HP [Hz]

Parametry   R   a   f_p   musí být kladná reálná čísla.

Description:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání typu HP, zakončovacích rezistorů a větví LC příčkové HP v přehlednější formě na samostatných řádcích.

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

Tabulka s popisem filtru

>    elems_nlp:=table([
1 = table([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = 1.}, orientation = shunt]),
2 = table([Z = s*L1,     elements = {L1 = 2.}, orientation = direct]),
3 = table([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = 1.}, orientation = shunt]),
R2 = 1.00, R1 = 1.00, type = LC_NLP_common]):

Parametry pro transformaci

>    R,f_p:=100,1000;

R, f_p := 100, 1000

>    elems_hp:=ElemsHP(elems_nlp,R,f_p);

elems_hp := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1}, orientation = shunt, Z = s*L1]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .7957747152e-6}, orientation = direct, Z = 1/(s*C1)]), 3 = TABLE([elements =...
elems_hp := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1}, orientation = shunt, Z = s*L1]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .7957747152e-6}, orientation = direct, Z = 1/(s*C1)]), 3 = TABLE([elements =...
elems_hp := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1}, orientation = shunt, Z = s*L1]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .7957747152e-6}, orientation = direct, Z = 1/(s*C1)]), 3 = TABLE([elements =...
elems_hp := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1}, orientation = shunt, Z = s*L1]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .7957747152e-6}, orientation = direct, Z = 1/(s*C1)]), 3 = TABLE([elements =...
elems_hp := TABLE([1 = TABLE([elements = {L1 = .1591549430e-1}, orientation = shunt, Z = s*L1]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .7957747152e-6}, orientation = direct, Z = 1/(s*C1)]), 3 = TABLE([elements =...

Sestavení přenosové funkce z tabulky s popisem obvodu

>    h:=MakeH(elems_hp);

h := 1.000000000*s^3/(1.000000000*s^3+12566.37062*s^2+78956835.30*s+.2480502138e12)

See also:

DroppNLP

ElemsLP, ElemsBP, ElemsBP2, ElemsBPm, ElemsBP2m, ElemsBS, ElemsBSm

MakeH, MakeRealL