elemslp.mws

syntfil[ElemsLP] - transformace hodnot prvků z normované dolní propusti (NDP) na dolní propust (DP)

Calling sequence:

  ElemsLP(blocks, R, fp)

Parameters:

      blocks   - tabulka s popisem zapojení LC filtru typu NDP (viz výstup z funkce DroppNLP)

      R        - hodnota zakončovacího rezistoru [Ohm]

      fp       - kmitočet hranice propustného pásma DP [Hz]

Parametry   R   a   fp   musí být kladná reálná čísla.

Description:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání typu DP, zakončovacích rezistorů a větví LC příčkové DP v přehlednější formě na samostatných řádcích.

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

Tabulka s popisem filtru

>    elems_nlp:=table([
1 = table([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = 1.}, orientation = shunt]),
2 = table([Z = s*L1,     elements = {L1 = 2.}, orientation = direct]),
3 = table([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = 1.}, orientation = shunt]),
R2 = 1.00, R1 = 1.00, type = LC_NLP_common]):

Parametry pro transformaci

>    R,fp:=100,1000;

R, fp := 100, 1000

>    elems_lp:=ElemsLP(elems_nlp,R,fp);

elems_lp := TABLE([1 = TABLE([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = .1591549430e-5}, orientation = shunt]), 2 = TABLE([Z = s*L1, elements = {L1 = .3183098861e-1}, orientation = direct]), 3 = TABLE([Z = 1/(s*C...
elems_lp := TABLE([1 = TABLE([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = .1591549430e-5}, orientation = shunt]), 2 = TABLE([Z = s*L1, elements = {L1 = .3183098861e-1}, orientation = direct]), 3 = TABLE([Z = 1/(s*C...
elems_lp := TABLE([1 = TABLE([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = .1591549430e-5}, orientation = shunt]), 2 = TABLE([Z = s*L1, elements = {L1 = .3183098861e-1}, orientation = direct]), 3 = TABLE([Z = 1/(s*C...
elems_lp := TABLE([1 = TABLE([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = .1591549430e-5}, orientation = shunt]), 2 = TABLE([Z = s*L1, elements = {L1 = .3183098861e-1}, orientation = direct]), 3 = TABLE([Z = 1/(s*C...
elems_lp := TABLE([1 = TABLE([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = .1591549430e-5}, orientation = shunt]), 2 = TABLE([Z = s*L1, elements = {L1 = .3183098861e-1}, orientation = direct]), 3 = TABLE([Z = 1/(s*C...

Sestavení přenosové funkce z tabulky s popisem obvodu

>    h:=MakeH(elems_lp);

h := 1.000000000/(.4031441798e-11*s^3+.5066059180e-7*s^2+.3183098860e-3*s+1.000000000)

See also:

DroppNLP

ElemsHP, ElemsBP, ElemsBP2, ElemsBPm, ElemsBP2m, ElemsBS, ElemsBSm

MakeH, MakeRealL