Jednoduchý příklad návrhu dolní propusti

© Jan Bičák & Jiří Hospodka

Tento soubor demonstruje použití knihovny Syntfil  při návrhu analogového filtru v programu Maple.

Načtení knihovny Syntfil

>    restart;

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>   

Řešení aproximační úlohy

>   

Syntéza příčkové struktury LC filtru

>   

Kaskádní syntéza aktivního RC filtru

>