groupdelayh.mws

syntfil[GroupDelayH]  - výpočet skupinového zpoždění z přenosové funkce filtru

Calling sequence:

      GroupDelayH(h)

Parameters:

      h       - přenosová funkce filtru

Description:

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

Definice přenosové funkce

>    h:=1/(s^3+2*s^2+2*s+1);

h := 1/(s^3+2*s^2+2*s+1)

Skupinové zpoždění

>    GroupDelayH(h);

proc (omega) options operator, arrow; (2*omega^4+omega^2+2)/(1+omega^6) end proc

Frekvenční charakteristika skupinového zpoždění  

>    plot(GroupDelayH(h)(omega),omega=0..3);

[Maple Plot]

See also:

MakeH, Butterworth, Chebyshev, InvChebyshev, InvChebyshevB, Cauer, CauerB, CauerC

MagnitudeH, MagnitudeHdB, PhaseH