invchebyshev.mws

syntfil[InvChebyshev]  - výpočet inverzní Čebyševovy aproximace

syntfil[InvChebyshevB]  - výpočet inverzní Čebyševovy aproximace typu B  

Calling sequence:

      InvChebyshev(order, Os, ap, var)

Parameters:

      order    - stupeň Čebyševovy aproximace [-]

      Os       - kmitočet hranice nepropustného pásma [1/s]

      ap       - maximální útlum v propustném pásmu [dB]

      var      - symbol proměnné provozního činitele přenosu a charakteristické funkce

Parametr   order musí být celé kladné číslo, pro aproximaci typu B navíc sudé. Parametry   Os   a   ap   musí být kladná reálná čísla, kde   Os  > 1  a parametr   var   musí být typu symbol .

Description:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání provozního činitele přenosu, charakteristické funkce a nul přenosové funkce na oddělených řádcích s textovým označením

      3  - jako úroveň 2 + vypsání pólů přenosové funkce a parametru epsilon

      4  - jako úroveň 3 + vypsání parametrů elipsy na které leží nuly provozního činitele přenosu a vypsání parametru k1

      5  - pro aproximaci typu B - jako úroveň 4 + vypsání nul a pólů přenosové a charakteristické funkce inverzní Čebyševovy aproximace typu A

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    G_a,Phi_a,zeros_a:=InvChebyshev(4,1.2,3,s);

G_a, Phi_a, zeros_a := (16.58879999+6.136435684*s^4+18.24562933*s^3+29.00242158*s^2+24.08370386*s)/(16.58879998+s^4+11.51999999*s^2), 6.054406899*s^4/(16.58879998+s^4+11.51999999*s^2), vector([1.298870...
G_a, Phi_a, zeros_a := (16.58879999+6.136435684*s^4+18.24562933*s^3+29.00242158*s^2+24.08370386*s)/(16.58879998+s^4+11.51999999*s^2), 6.054406899*s^4/(16.58879998+s^4+11.51999999*s^2), vector([1.298870...

>    infolevel[syntfil]:=3:

>    G_b,Phi_b,zeros_b:=InvChebyshevB(4,1.2,3,s);

epsilon = .9976283451

Poles of H:

[-.2636496923+1.018799929*I, -.2636496923-1.018799929*I, -1.217556347+.7169388538*I, -1.217556347-.7169388538*I]

InvChebyshevB:

G = (1.829360748+.8273937923*s^4+2.451081364*s^3+3.630556516*s^2+3.102333590*s)/(s^2+1.829360748)

Phi = .8273937923*s^4/(s^2+1.829360748)

Zeros = [1.352538631*I, -1.352538631*I]

G_b, Phi_b, zeros_b := (1.829360748+.8273937923*s^4+2.451081364*s^3+3.630556516*s^2+3.102333590*s)/(s^2+1.829360748), .8273937923*s^4/(s^2+1.829360748), vector([1.352538631*I, -1.352538631*I])
G_b, Phi_b, zeros_b := (1.829360748+.8273937923*s^4+2.451081364*s^3+3.630556516*s^2+3.102333590*s)/(s^2+1.829360748), .8273937923*s^4/(s^2+1.829360748), vector([1.352538631*I, -1.352538631*I])

Zobrazení průběhu modulové frekvenční charakteristiky pro inverzní Čebyševovu aproximaci typu A  a B .

>    plot([MagnitudeHdB(1/G_a)(omega),MagnitudeHdB(1/G_b)(omega)],omega=0..8,-40..0,color=[red,green]);

[Maple Plot]

>   

See also:

ChebyshevNLPOrder 
InvChebyshevPolesZeros, Chebyshev_asnew

DroppNLP, TestCharEqn, sortzeros, MagnitudeH, MagnitudeHdB, PhaseH, GroupDelayH
kromě inverzní Čebyševovy aproximace lze použít další aproximace
Butterworth, Chebyshev, Cauer, CauerB, CauerC