invchebyshevpoleszeros.mws

syntfil[InvChebyshevPolesZeros]  - výpočet pólů a nul přenosové funkce inverzní Čebyševovy aproximace

syntfil[InvChebyshevBPolesZeros]  - výpočet pólů a nul přenosové funkce inverzní Čebyševovy aproximace typu B

Calling sequence:

      InvChebyshevPolesZeros(order, Os, ap)

      InvChebyshevBPolesZeros(order, Os, ap)

Parameters:

      order    - stupeň Čebyševovy aproximace [-]

      Os       - kmitočet hranice nepropustného pásma [1/s]

      ap       - maximální útlum v propustném pásmu [dB]

Parametr   order musí být celé kladné číslo, pro aproximaci typu B navíc sudé. Parametry   Os   a   ap   musí být kladná reálná čísla, kde   Os  > 1 .

Description:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání koeficientu u nejvyšší mocniny čitatele provozního činitele přenosu G a dvou jednorozměrných polí pólů a nul přenosové funkce H na oddělených řádcích s textovým označením

      3  - jako úroveň 2 + vypsání parametru epsilon

      4  - jako úroveň 3 + vypsání parametrů elipsy na které leží nuly provozního činitele přenosu a vypsání parametru k1.

      5  - pro aproximaci typu B - jako úroveň 4 + vypsání nul a pólů přenosové funkce inverzní Čebyševovy aproximace typu A.

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    InvChebyshevPolesZeros(4,2,3);

96.77511623, vector([-.3441366787+.9595084316*I, -.3441366787-.9595084316*I, -1.017769717+.4868733314*I, -1.017769717-.4868733314*I]), vector([2.164784401*I, -2.164784401*I, 5.226251858*I, -5.226251858...
96.77511623, vector([-.3441366787+.9595084316*I, -.3441366787-.9595084316*I, -1.017769717+.4868733314*I, -1.017769717-.4868733314*I]), vector([2.164784401*I, -2.164784401*I, 5.226251858*I, -5.226251858...
96.77511623, vector([-.3441366787+.9595084316*I, -.3441366787-.9595084316*I, -1.017769717+.4868733314*I, -1.017769717-.4868733314*I]), vector([2.164784401*I, -2.164784401*I, 5.226251858*I, -5.226251858...

>    infolevel[syntfil]:=3:

>    InvChebyshevBPolesZeros(4,2,3);

epsilon = .9976283451

InvChebyshevBPolesZeros:

Gc = 4.439194219

Poles = [-.3546723780+.9514318954*I, -.3546723780-.9514318954*I, -.9925077857+.4534771731*I, -.9925077857-.4534771731*I]

Zeros = [2.334469420*I, -2.334469420*I]

4.439194219, vector([-.3546723780+.9514318954*I, -.3546723780-.9514318954*I, -.9925077857+.4534771731*I, -.9925077857-.4534771731*I]), vector([2.334469420*I, -2.334469420*I])
4.439194219, vector([-.3546723780+.9514318954*I, -.3546723780-.9514318954*I, -.9925077857+.4534771731*I, -.9925077857-.4534771731*I]), vector([2.334469420*I, -2.334469420*I])
4.439194219, vector([-.3546723780+.9514318954*I, -.3546723780-.9514318954*I, -.9925077857+.4534771731*I, -.9925077857-.4534771731*I]), vector([2.334469420*I, -2.334469420*I])

See also:

ChebyshevNLPOrder

InvChebyshev, Chebyshev_asnew

NLP2LP, NLP2HP, NLP2BP, NLP2BP2, NLP2BS, BodePlot

kromě inverzní Čebyševovy aproximace lze použít další aproximace
ButterworthPoles, ChebyshevPoles, CauerPolesZeros, CauerBPolesZeros, CauerCPolesZeros