makereall.mws

syntfil[MakeRealL] - nastavení jakosti cívek v LC příčkové struktuře na konečnou hodnotu

Calling sequence:

  MakeRealL(blocks, Q, f)

  MakeRealL(blocks, Q, f, f1)

Parameters:

      blocks   - tabulka s popisem zapojení LC filtru

      Q        - činitel jakosti induktorů (lze zadat i jako seznam jednotlivých činitelů jakosti: [Q1,Q2,...,Qn], kde n je počet induktorů filtru) [-]

      f        - kmitočet příslušný zadávaném činiteli jakosti [Hz]

      f1       - (volitelný parametr) pokud je zadán, je pro další výpočet z obou kmitočtů f a f1 nejprve spočítán průměr [Hz]

Parametry   Q ,   f ,  a   f2  musí být kladná reálná čísla a   f  < f1 . Pokud je parametr Q zadán jako seznam, tak počet položek v seznamu musí odpovídat počtu induktorů ve struktuře.

Description:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání typu filtru, zakončovacích rezistorů a větví LC příčkové struktury v přehlednější formě na samostatných řádcích.

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

Hranice propustného pásma dolní propusti

>    fp:=1000;

fp := 1000

Tabulka se strukturou LC filtru typu dolní propust

>    elem_lp := table([
  1 = table([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = .3214929850e-5}, orientation = shunt]),
  2 = table([Z = s*L1,     elements = {L1 = .1582000134e-1}, orientation = direct]),
  3 = table([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = .3214929850e-5}, orientation = shunt]),
R2 = 100.00, R1 = 100.00, type = LC_LP_common]):

Činitel jakosti

>    Q:=100;

Q := 100

>    elem_lpQ:=MakeRealL(elem_lp,Q,fp);

elem_lpQ := TABLE([1 = TABLE([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = .3214929850e-5}, orientation = shunt]), 2 = TABLE([Z = Rs1+s*L1, elements = {L1 = .1582000134e-1, Rs1 = .9939999999}, orientation = direct])...
elem_lpQ := TABLE([1 = TABLE([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = .3214929850e-5}, orientation = shunt]), 2 = TABLE([Z = Rs1+s*L1, elements = {L1 = .1582000134e-1, Rs1 = .9939999999}, orientation = direct])...
elem_lpQ := TABLE([1 = TABLE([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = .3214929850e-5}, orientation = shunt]), 2 = TABLE([Z = Rs1+s*L1, elements = {L1 = .1582000134e-1, Rs1 = .9939999999}, orientation = direct])...
elem_lpQ := TABLE([1 = TABLE([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = .3214929850e-5}, orientation = shunt]), 2 = TABLE([Z = Rs1+s*L1, elements = {L1 = .1582000134e-1, Rs1 = .9939999999}, orientation = direct])...
elem_lpQ := TABLE([1 = TABLE([Z = 1/(s*C1), elements = {C1 = .3214929850e-5}, orientation = shunt]), 2 = TABLE([Z = Rs1+s*L1, elements = {L1 = .1582000134e-1, Rs1 = .9939999999}, orientation = direct])...

See also:

ElemsLP, ElemsHP, ElemsBP, ElemsBP2, ElemsBPm, ElemsBP2m, ElemsBS, ElemsBSm

MakeH