nlp2bp.mws

syntfil[NLP2BP]  - kmitočtová transformace pólů (a nul) přenosu NDP na parametry omega0, Q, (omega_n) jednotlivých bikvadratických sekcí výsledné struktury pásmové propusti

syntfil[NLP2BP2]  - kmitočtová transformace pólů (a nul) přenosu NDP na parametry omega0, Q (omega_n) jednotlivých bikvadratických sekcí výsledné struktury pásmové propusti

Calling sequence:

      NLP2BP(f_p, fp, Gc, poles);

      NLP2BP(f_p, fp, Gc, poles, zeros);

      NLP2BP2(fm, delta_fp, Gc, poles);

      NLP2BP2(fm, delta_fp, Gc, poles, zeros);

Parameters:

      f_p      - kmitočet dolní hranice propustného pásma pásmové propusti [Hz]

      fp       - kmitočet horní hranice propustného pásma pásmové propusti [Hz]

      fm       - geometrický střed propustného pásma pásmové propusti [Hz]

      delta_fp - šířka propustného pásma pásmové propusti [Hz]

      Gc       - koeficient nejvyšší mocniny Laplaceova operátoru ve jmenovateli přenosové funkce H [-]

      poles    - póly přenosové funkce ve formě pole

      zeros    - (nepovinný parametr) pole nulových bodů přenosové funkce (u Butterworthovy a Čebyševovy aproximace se nezadává)

Parametry   f_p ,   fp , fm , delta_fp  a   Gc   musí být kladné a   f_p  < fp .

Description:

Funkce vrací tabulku ( table ), která obsahuje typ struktury, násobnou konstantu a parametry jednotlivých bikvadratických sekcí ( omega[0] , Q , [ omega[n] ]) pásmové propusti. Sekce jsou uspořádány s ohledem na optimální dynamické a šumové vlastnosti výsledného zapojení. Číslo sekce udává její pořadí v kaskádě. Typ struktury udává typ přenosové funkce filtru, cascade_BP  pro pásmovou propust. Je to informativní údaj pro sestavení přenosové funkce výsledného filtru a pro syntézu jeho elektrického zapojení. Přenos bikvadratické sekce s násobnou konstantou h[0] = 1  je dán:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - výpis násobné konstanty přenosové funkce a parametrů jednotlivých sekcí seřazených podle velikosti činitele jakosti Q

     3   - vypsání typu struktury a parametrů druhé úrovně

Examples:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    x:=BP2NLP(1000,1200,3000,4000,3,30):

>    N:=ChebyshevNLPOrder(x);

>    Gc,poles:=ChebyshevPoles(N);

N := 5, 1.444444444, 3

Gc, poles := 15.96205352, vector([-.5485987094e-1+.9659274757*I, -.5485987094e-1-.9659274757*I, -.1436250067+.5969760105*I, -.1436250067-.5969760105*I, -.1775302716])
Gc, poles := 15.96205352, vector([-.5485987094e-1+.9659274757*I, -.5485987094e-1-.9659274757*I, -.1436250067+.5969760105*I, -.1436250067-.5969760105*I, -.1775302716])

>    NLP2BP(1200,3000,Gc,poles);

TABLE([1 = TABLE([omega_0 = 9009.147001, Q = 7.628996202]), 2 = TABLE([omega_0 = 18577.62663, Q = 21.13610342]), 3 = TABLE([omega_0 = 7650.186231, Q = 21.13610342]), 5 = TABLE([omega_0 = 11921.50592, Q...
TABLE([1 = TABLE([omega_0 = 9009.147001, Q = 7.628996202]), 2 = TABLE([omega_0 = 18577.62663, Q = 21.13610342]), 3 = TABLE([omega_0 = 7650.186231, Q = 21.13610342]), 5 = TABLE([omega_0 = 11921.50592, Q...
TABLE([1 = TABLE([omega_0 = 9009.147001, Q = 7.628996202]), 2 = TABLE([omega_0 = 18577.62663, Q = 21.13610342]), 3 = TABLE([omega_0 = 7650.186231, Q = 21.13610342]), 5 = TABLE([omega_0 = 11921.50592, Q...
TABLE([1 = TABLE([omega_0 = 9009.147001, Q = 7.628996202]), 2 = TABLE([omega_0 = 18577.62663, Q = 21.13610342]), 3 = TABLE([omega_0 = 7650.186231, Q = 21.13610342]), 5 = TABLE([omega_0 = 11921.50592, Q...
TABLE([1 = TABLE([omega_0 = 9009.147001, Q = 7.628996202]), 2 = TABLE([omega_0 = 18577.62663, Q = 21.13610342]), 3 = TABLE([omega_0 = 7650.186231, Q = 21.13610342]), 5 = TABLE([omega_0 = 11921.50592, Q...

 

>    x:=BP22NLP(1900,1800,2600,3,30):

>    N:=ChebyshevNLPOrder(x);

>    Gc2,poles2,zeros2:=InvChebyshevPolesZeros(N);

N := 5, 1.444444445, 3

Gc2, poles2, zeros2 := 6.568776732, vector([-.2336953270+.9970117210*I, -.2336953270-.9970117210*I, -.8508936077+.8569639961*I, -.8508936077-.8569639961*I, -1.386631909]), vector([1.518778769*I, -1.518...
Gc2, poles2, zeros2 := 6.568776732, vector([-.2336953270+.9970117210*I, -.2336953270-.9970117210*I, -.8508936077+.8569639961*I, -.8508936077-.8569639961*I, -1.386631909]), vector([1.518778769*I, -1.518...

>    infolevel[syntfil]:=3:

>    NLP2BP2(1900,1800,Gc,poles2,zeros2);

type = cascade_BP

H0 = 0.214505

omega_0 = 11938.05209, Q = 0.76124

omega_0 =  7812.55049, Q = 1.35371, omega_n =  4423.70888

omega_0 = 18242.06933, Q = 1.35371, omega_n = 32216.65153

omega_0 =  7548.19679, Q = 4.99978, omega_n =  6117.94494

omega_0 = 18880.94488, Q = 4.99978, omega_n = 23294.92814

TABLE([1 = TABLE([omega_0 = 7812.550487, Q = 1.353714592, omega_n = 4423.708883]), 2 = TABLE([omega_0 = 18880.94488, Q = 4.999777313, omega_n = 23294.92814]), 3 = TABLE([omega_0 = 7548.196791, Q = 4.99...
TABLE([1 = TABLE([omega_0 = 7812.550487, Q = 1.353714592, omega_n = 4423.708883]), 2 = TABLE([omega_0 = 18880.94488, Q = 4.999777313, omega_n = 23294.92814]), 3 = TABLE([omega_0 = 7548.196791, Q = 4.99...
TABLE([1 = TABLE([omega_0 = 7812.550487, Q = 1.353714592, omega_n = 4423.708883]), 2 = TABLE([omega_0 = 18880.94488, Q = 4.999777313, omega_n = 23294.92814]), 3 = TABLE([omega_0 = 7548.196791, Q = 4.99...
TABLE([1 = TABLE([omega_0 = 7812.550487, Q = 1.353714592, omega_n = 4423.708883]), 2 = TABLE([omega_0 = 18880.94488, Q = 4.999777313, omega_n = 23294.92814]), 3 = TABLE([omega_0 = 7548.196791, Q = 4.99...
TABLE([1 = TABLE([omega_0 = 7812.550487, Q = 1.353714592, omega_n = 4423.708883]), 2 = TABLE([omega_0 = 18880.94488, Q = 4.999777313, omega_n = 23294.92814]), 3 = TABLE([omega_0 = 7548.196791, Q = 4.99...
TABLE([1 = TABLE([omega_0 = 7812.550487, Q = 1.353714592, omega_n = 4423.708883]), 2 = TABLE([omega_0 = 18880.94488, Q = 4.999777313, omega_n = 23294.92814]), 3 = TABLE([omega_0 = 7548.196791, Q = 4.99...

See also:

ButterworthPoles, ChebyshevPoles, InvChebyshevPolesZeros, InvChebyshevBPolesZeros, CauerPolesZeros, CauerBPolesZeros, CauerCPolesZeros

NLP2LP, NLP2HP, NLP2BS

MakeH, ARCSynt, ARCBlock, ARCBlock1