Autoři

Jan Bičák & Jiří Hospodka
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Technická 2
166 27 Praha 6

bicak@fel.cvut.cz, hospodka@fel.cvut.cz