Ukázka syntézy analohových filtrů pomocí knihovny Syntfil

©  Jiří Hospodka

Autorská práva:

Uživatel může tento text používat jako studijní materiál bez omezení. Distribbuce a tisk je možný pouze se svolením autora.

SYNTFIL je knihovna funkcí programu MAPLE částečně vyvynutá v rámci interního gtantu CTU 0316913, která se však stále vyvíjí. Autoři knihovny jsou Jan Bičák a Jiří Hospodka z katedry Teorie obvodů ČVUT FEL v Praze.

Nejdříve je nutné knihovnu SYNTFIL načíst. To lze udělat následujícím příkazem ( with(syntfil) ), pokud jsou její soubory v adresáři, který je uveden v proměnné libname .

>    restart;

>    with(syntfil);

>    Digits:=20:

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

[ARCBlock, ARCBlock1, ARCRoundR, ARCSynt, ARCSyntBP, ARCSyntBS, ARCSyntHP, ARCSyntLP, BP22NLP, BP2NLP, BS2NLP, BodePlot, Butterworth, ButterworthNLPOrder, ButterworthPoles, Butterworth_asnew, Cauer, Ca...
[ARCBlock, ARCBlock1, ARCRoundR, ARCSynt, ARCSyntBP, ARCSyntBS, ARCSyntHP, ARCSyntLP, BP22NLP, BP2NLP, BS2NLP, BodePlot, Butterworth, ButterworthNLPOrder, ButterworthPoles, Butterworth_asnew, Cauer, Ca...
[ARCBlock, ARCBlock1, ARCRoundR, ARCSynt, ARCSyntBP, ARCSyntBS, ARCSyntHP, ARCSyntLP, BP22NLP, BP2NLP, BS2NLP, BodePlot, Butterworth, ButterworthNLPOrder, ButterworthPoles, Butterworth_asnew, Cauer, Ca...
[ARCBlock, ARCBlock1, ARCRoundR, ARCSynt, ARCSyntBP, ARCSyntBS, ARCSyntHP, ARCSyntLP, BP22NLP, BP2NLP, BS2NLP, BodePlot, Butterworth, ButterworthNLPOrder, ButterworthPoles, Butterworth_asnew, Cauer, Ca...

Následuje ukázka řešení základních úloh návrhu selektivních soustav pomocí uvedené knihovny. Konkrétně řešení aproximační úlohy a realizace vlastního filtru buď příčkovou LC strukturou nebo kaskádní syntézou pomocí aktivních RC struktur. Každá tato část je ilustrována v odpovídající kapitole, která je dále dělena podle typu filtru.

>   

Řešení aproximační úlohy

>   

Realizace filtru příčkovou LC strukturou

>   

Realizace filtru kaskádní ARC (aktivní RC) strukturou

>