Stručný popis knihovny Syntfil

Text označený červeně popisuje výpočetní možnosti, které NEJSOU obsaženy v omezené, tzv. "light" verzi. Tyto možnosti jsou k dispozici pouze v plné verzi knihovny Syntfil.

Knihovna obsahuje soubor funkcí pro řešení jednotlivých částí návrhového postupu analogových elektrických filtrů.

Soubor funkcí pro řešení aproximační úlohy z tolerančního schéma

výsledkem aproximační úlohy jsou zejména:

Soubor funkcí pro syntézu příčkové struktury LC filtru

Soubor funkcí pro kaskádní syntézu aktivních RC (ARC) filtru

Analýza výsledných struktur filtrů