arctypes.mws

Obvody s bikvadratickou přenosovou funkcí pro realizaci aktivních RC filtrů - bikvady

See also:

ARCSynt , ARCSyntLP, ARCSyntHP, ARCSyntBP, ARCSyntBS