Analýza dynamických poměrů kaskádní struktury filtru

Výpočet přenosů jednotlivých bloků (bikvadů) a za jednotlivými bloky (viz. ARCBlock) pro kaskádní strukturu idálního filtru.

>    k:=nops(op(eval(ARC_bp,1)))-1:

>    leg:=[seq(convert(i,string),i=1..k)]:

>    H_bp_ARC_B:=seq(MakeH(ARC_bp[i],p),i=1..k):

>    mg_bp_ARC_B:=seq(MagnitudeHdB(H_bp_ARC_B[i])(2*Pi*f),i=1..k):

>    mg_bp_ARC_Bp:=seq(sum(mg_bp_ARC_B[i],i=1..j),j=1..k):

Vykreslení modulových charakteristik jednotlivých sekcí .

>    plot([mg_bp_ARC_B],f=0.1*f_s..1.3*fs,legend=leg,color=[red,blue,green],labels=["f [Hz]","a [dB]"],thickness=2);

[Maple Plot]

Vykreslení modulů přenosů za jednotlivými bloky . Z charakteristik je zřejmé, že dynamické poměry filtru jsou vyvážené.

>    plot([mg_bp_ARC_Bp],f=f_p..fp,legend=leg,color=[red,blue,green],labels=["f [Hz]","a [dB]"],thickness=2);

[Maple Plot]