arcblock.mws

syntfil[ARCBlock]  - rozdělení celkového zesílení aktivního RC (ARC) filtru na jednotlivé bloky

Calling sequence:

      ARCBlock(params);

      ARCBlock(params, h0);

Parameters:

      params   - tabulka ( table ) s typem struktury a parametry jednotlivých bikvadratických sekcí (výstup z funkcí NLP2LP , NLP2HP , NLP2BP , NLP2BP2  nebo NLP2BS )

      h0       - (nepovinný parametr) zesílení ARC filtru -  lze zadat jako číslo udávající celkové zesílení nebo seznam čísel udávající násobné konstanty jednotlivých sekcí. Pokud není parametr   h0   zadán, je uvažován roven jedné.

Description:

 

Definice přenosů kaskádní struktury filtru

[Maple Bitmap]

přenos za jednotlivými bloky Pf[k](s) = U[k]/U[`in`] ,  tj.   Pf[k](s) = product(P[n](s),n = 1 .. k) ,  kde   P[n](s) = U[n]/U[`n-1`]   jsou přenosy jednotlivých bloků -  bikvadů, přičemž U[`in`] = U[0]   a   s = p   je Laplaceův operátor.  

 

Info level

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]  dostaneme výpis výpočetních parametrů.

infolevel[syntfil] =

      2  - výpis zesílení jednotlivých bloků filtru

      3  - výpis kmitočtů maxim modulů přenosů P[k]  bloků, u kterých nastává převýšení, výpis kmitočtů maxim modulů přenosů Pf[k]  za jednotlivými bloky (změna kmitočtů maxim modulů přenosů P[k] ) a dále výpis informací druhé úrovně

Examples:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    Gc,poles:=ButterworthPoles(8,3,20):

>    lp:=NLP2LP(1000,Gc,poles);

lp := TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, omega_0 = 4714.684860]), 4 = TABLE([Q = .5097955790, o...
lp := TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, omega_0 = 4714.684860]), 4 = TABLE([Q = .5097955790, o...
lp := TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, omega_0 = 4714.684860]), 4 = TABLE([Q = .5097955790, o...
lp := TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, omega_0 = 4714.684860]), 4 = TABLE([Q = .5097955790, o...

>    ARCBlock(lp,4);

TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, h0 = 3.999999987, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, h0 = 1.000000001, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, h0 = .6103856981, omega_...
TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, h0 = 3.999999987, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, h0 = 1.000000001, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, h0 = .6103856981, omega_...
TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, h0 = 3.999999987, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, h0 = 1.000000001, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, h0 = .6103856981, omega_...
TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, h0 = 3.999999987, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, h0 = 1.000000001, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, h0 = .6103856981, omega_...
TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, h0 = 3.999999987, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, h0 = 1.000000001, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, h0 = .6103856981, omega_...
TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, h0 = 3.999999987, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, h0 = 1.000000001, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, h0 = .6103856981, omega_...

>    infolevel[syntfil]:=3:

>    h0:=[3,2,1,1]:

>    ARCBlock(lp,h0);

ARCBlock:

Frequencies of modulus peaks of particular blocks: [[2, 464.18662], [3, 721.24110]].

Frequencies of modulus peaks after particular blocks: [[2, [0.]], [3, [0., 657.58607]], [4, [0., 0.]]].

ARCBlock:

Amplification of particular blocks h0 = [3.000000, 2.000000, 0.610386, 1.638308].

TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, h0 = 2.999999991, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, h0 = 2.000000001, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, h0 = .6103856981, omega_...
TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, h0 = 2.999999991, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, h0 = 2.000000001, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, h0 = .6103856981, omega_...
TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, h0 = 2.999999991, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, h0 = 2.000000001, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, h0 = .6103856981, omega_...
TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, h0 = 2.999999991, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, h0 = 2.000000001, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, h0 = .6103856981, omega_...
TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, h0 = 2.999999991, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, h0 = 2.000000001, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, h0 = .6103856981, omega_...
TABLE([1 = TABLE([Q = .6013448870, h0 = 2.999999991, omega_0 = 4714.684860]), 2 = TABLE([Q = .8999762235, h0 = 2.000000001, omega_0 = 4714.684860]), 3 = TABLE([Q = 2.562915448, h0 = .6103856981, omega_...

See also:

NLP2LP, NLP2HP, NLP2BP, NLP2BP2, NLP2BS

ARCBlock1, ARCSynt 

ARCSyntLP, ARCSyntHP, ARCSyntBP, ARCSyntBS