round2row.mws

syntfil[round2row] - zaokrouhlení hodnoty rezistoru na typizovanou hodnotu

Calling sequence:

      ARCRoundR(n, row);

Parametres:

      n      - kladné reálné číslo

      row    - označení odporové řady (E24, E48, E96, E92, případně "kombinované řady" 242)

Description:

Examples:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    round2row(2021,48);

.205e4

>    round2row(2021,192);

.203e4

>    round2row(2021,242);

>    evalf(%);

subs(Rout = 2020.,Ra = .120e4,Rb = 820.,Ra+Rb)

2020.

>    round2row(2030,242);

>    evalf(%);

subs(Rout = 2031.,Ra = .270e4,Rb = .820e4,Ra*Rb/(Ra+Rb))

2031.192661

See also:

ARCRoundR