English version

Stránky pro návrh elektrických filtrů


V návaznosti na oblast výzkumné činnosti na katedře teorie obvodů FEL ČVUT v Praze, byla v rámci grantu FRVŠ č.2447/2003 vytvořena níže uvedená stránka www pro návrh filtrů, jako interaktivní internetová aplikace. Ta byla vyvinuta zejména pro podporu výuky předmětů, vyučovaných na katedře teorie obvodů. Tato aplikace byla kompletně přepracována a vylepšena do stávající podoby v rámci projektu PUMA (Power User Mathematic Array). Návrhové algoritmy filtrů byly vytvořeny a naprogramovány pro matematický software Maple™, který provádí vlastní výpočty. Jelikož je se na využívání tohoto programu vztahují licenční podmínky, které zahrnují studenty a zaměstnance ČVUT. Z tohoto důvovodu je návrhový systém přístupný pouze z domény cvut.cz.

Základem uvedené aplikace je knihovna Syntfil, vytvořená na naší katedře teorie obvodů v rámci interního grantu ČVUT č. 300107713. Jedná se o speciální knihovnu funkcí pro matematický software MAPLE, pomocí níž lze v programu MAPLE provádět výpočty nezbytné pro řešení jednotlivých částí návrhového postupu elektrických filtrů, tj. výpočet zvolené aproximace i následnou syntézu elektrického zapojení. Podrobný popis knihovny najdete na uvedených výše uvedené stránce Syntfil, kde jsou vystaveny kompletní stránky nápovědy knihovny, včetně příkladů použití.

Stručný popis návrhového systému a návod k použití lze nalézt v "elektronické" publikaci Elektrorevue, kde je uveden příklad řešení aproximační úlohy, syntézy příčkové LC struktury filtru a kaskádní realizaci aktivního ARC filtru.


Interaktivní návrhový systém pro návrh elektrických filtrů


SYNThesis of FILters