English version
SYNThesis of FILters

Knihovna SYNTFIL


Syntfil je knihovna funkcí pro návrh analogových filtrů. Byla vytvořena pro univerzální matematický program Maple™ a to v jeho vnitřním programovacím jazyce. Knihovna obsahuje soubor funkcí pro řešení jednotlivých částí návrhového postupu elektrických filtrů.

Knihovna Syntfil obsahuje tři základní části:

  1. Soubor funkcí pro řešení aproximační úlohy z tolerančního schéma:
  2. Soubor funkcí pro syntézu příčkové struktury LC filtru z dané přenosové a charakteristické funkce:
  3. Soubor funkcí pro syntézu aktivní RC (ARC) struktury filtru:

Dokumentace

Popis knihovny a její použití je ilustrováno

Download

K dispozici je také demonstrační (light) verze, která má, oproti plné verzi, omezený soubor funkcí. Možnosti této omezené verze jsou dokumentovány zde. Podrobný popis jednotlivých funkcí obou verzí knihovny je uveden v nápovědě. Light verzi knihovny s návodem na instalaci a kompletním helpem si lze zkopírovat, při dodržení licenčních podmínek prostřednictvím programu Maple Application Center společnosti Maplesoft™. Plnou verzi knihovny lze pak zakopupit prostřednictvím programu MapleConnect™. O českou verzi helpu lze požádat e-mailem autory knihovny.

Maple and MapleConnect are trademarks of Waterloo Maple Inc. All other trademarks are property of their respective owners.

WWW Aplikace

Uživatelé z domény cvut.cz mohou využít interaktivní www aplikace pro návrh elektrických filtrů, která je založena na knihovně Syntfil.