cauernlporder.mws

syntfil[CauerNLPOrder]   - určení stupně Cauerovy aproximace normované dolní propusti

Calling sequence:

      CauerNLPOrder(Os, ap, as)

Parameters:

      Os       - kmitočet hranice nepropustného pásma NDP [1/s]

      ap       - maximální útlum v propustném pásmu [dB]

      as       - minimální útlum v nepropustném pásmu [dB]

Všechny parametry musí být kladná reálná čísla, kde Os  > 1  a ap  < as .

Description:

  order -  stupeň Cauerovy aproximace [-]

  Os     -  kmitočet hranice nepropustného pásma NDP [1/s]

  ap     -  maximální útlum v propustném pásmu [dB]

Info level:

Změnou proměnné infolevel[syntfil]  dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání výsledků funkce (order, Os, ap)

      3  - jako úroveň 2 + vypsání sekundárních parametrů NDP (epsilon, k, k1)

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

NDP specifikace

>    Os,ap,as:=2,3,30;

Os, ap, as := 2, 3, 30

>    dx:=CauerNLPOrder(Os,ap,as);

dx := 3, 2, 3

Určení nové hodnoty útlumu v nepropustném pásmu

>    Cauer_asnew(dx);

40.30060985

Výpočet provozního činitele přenosu, charakteristické funkce a nul přenosové funkce pro Cauerovu aproximaci

>    Cauer(dx,s);

(5.153209120+18.51493869*s^3+10.94470338*s^2+17.57943604*s)/(5.153209120+s^2), (18.51493869*s^3+14.37157954*s)/(5.153209120+s^2), vector([2.270068087*I, -2.270068087*I])

Výpočet sekundárního parametru epsilon, pólů a nul přenosové funkce pro Cauerovu aproximaci

>    CauerPolesZeros(dx);

18.51493869, vector([-.1342794533+.9191372294*I, -.1342794533-.9191372294*I, -.3225693471]), vector([2.270068087*I, -2.270068087*I])

See also:

LP2NLP, HP2NLP, BP2NLP, BP22NLP, BS2NLP

ButterworthNLPOrder, ChebyshevNLPOrder

Cauer_asnew, Cauer, CauerPolesZeros, CauerB, CauerBPolesZeros, CauerC, CauerCPolesZeros