bp2nlp.mws

syntfil[BP2NLP] - transformace tolerančního schematu nesymetrické pásmové propusti PP na toleranční schema normované dolní propusti NDP

Calling sequence:

      BP2NLP(f_s, f_p, fp, fs, ap, as)

Parameters:

      f_s      - kmitočet spodní hranice nepropustného pásma [Hz]

      f_p      - kmitočet spodní hranice propustného pásma [Hz]

      fp       - kmitočet horní hranice propustného pásma [Hz]

      fs       - kmitočet horní hranice nepropustného pásma [Hz]

      ap       - maximální útlum v propustném pásmu [dB]

      as       - minimální útlum v nepropustném pásmu [dB]

Všechny parametry musí být kladná reálná čísla, kde f_s  < f_p  < fp  < fs   a   ap  < as .

Description:

  Os -  kmitočet hranice nepropustného pásma normované dolní propusti [1/s]

  ap -  maximální útlum v propustném pásmu [dB]

  as -  minimální útlum v nepropustném pásmu [dB]

Info level:

Změnou proměnné infolevel[syntfil]  dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - upozornění na nesymetrickou PP, vypsání nových hodnot  f_s  a  fs, kmitočtu geometrického středu propustného pásma, šířky propustného a nepropustného pásma  a specifikace NDP (Os, ap, as)

      3  - jako úroveň 2 + vypsání specifikace zadané PP (f_s, f_p, fp, fs, ap, as), vykreslení toleračního schématu PP

      4  - jako úroveň 3 + vykreslení tolerančního schématu NDP

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    infolevel[syntfil]:=1;

infolevel[syntfil] := 1

>    x:=BP2NLP(1000,2000,3000,4000,3,40);

x := 2.500000000, 3, 40

>    infolevel[syntfil]:=4;

infolevel[syntfil] := 4

>    BP2NLP(1000,2000,3000,4000,3,40);

Filter specification:

f_s = 1000.000000 Hz

f_p = 2000.000000 Hz

fp = 3000.000000 Hz

fs = 4000.000000 Hz

ap = 3.000000 dB

as = 40.000000 dB

Non-symetrical BP was entered.

New stopband frequency was calculated f_s = 1500.000000 Hz.

fm = 2449.489743 Hz

delta_fp = 1000.000000 Hz

delta_fs = 2500.000000 Hz

[Maple Plot]

Specification of NLP:

Os = 2.500000 1/s

ap = 3.000000 dB

as = 40.000000 dB

[Maple Plot]

2.500000000, 3, 40

See also:

LP2NLP, HP2NLP, BP22NLP, BS2NLP

ButterworthNLPOrder, ChebyshevNLPOrder, CauerNLPOrder