lp2nlp.mws

syntfil[LP2NLP] - transformace tolerančního schematu dolní propusti DP na toleranční schema normované dolní propusti NDP

Calling sequence:

      LP2NLP(fp, fs, ap, as)

Parameters:

      fp       - kmitočet hranice propustného pásma [Hz]

      fs       - kmitočet hranice nepropustného pásma [Hz]

      ap       - maximální útlum v propustném pásmu [dB]

      as       - minimální útlum v nepropustném pásmu [dB]

Všechny parametry musí být kladná reálná čísla, kde fp  < fs   a   ap  < as .

Description:

  Os -  kmitočet hranice nepropustného pásma normované dolní propusti [1/s]

  ap -  maximální útlum v propustném pásmu [dB]

  as -  minimální útlum v nepropustném pásmu [dB]

Info level:

Změnou proměnné infolevel[syntfil]  dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání specifikace NDP (Os, ap, as)

      3  - jako úroveň 2 + vypsání specifikace zadané DP (fp, fs, ap, as), vykreslení toleračního schématu DP a vypsání specifikace NDP

      4  - jako úroveň 3 + vykreslení tolerančního schématu NDP

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    infolevel[syntfil]:=1;

infolevel[syntfil] := 1

>    x:=LP2NLP(1000,2000,3,40);

x := 2., 3, 40

>    infolevel[syntfil]:=4;

infolevel[syntfil] := 4

>    LP2NLP(1000,2000,3,40);

Filter specification:

fp = 1000.000000 Hz

fs = 2000.000000 Hz

ap = 3.000000 dB

as = 40.000000 dB

[Maple Plot]

Specification of NLP:

Os = 2.000000 1/s

ap = 3.000000 dB

as = 40.000000 dB

[Maple Plot]

2., 3, 40

See also:

HP2NLP, BP2NLP, BP22NLP, BS2NLP

ButterworthNLPOrder, ChebyshevNLPOrder, CauerNLPOrder