bs2nlp.mws

syntfil[BS2NLP] - transformace tolerančního schematu nesymetrické pásmové zádrže PZ na toleranční schema normované dolní propusti NDP

Calling sequence:

      BS2NLP(fp, fs, f_s, f_p, ap, as)

Parameters:

      fp       - kmitočet spodní hranice propustného pásma [Hz]

      fs       - kmitočet spodní hranice nepropustného pásma [Hz]

      f_s      - kmitočet horní hranice nepropustného pásma [Hz]

      f_p      - kmitočet horní hranice propustného pásma [Hz]

      ap       - maximální útlum v propustném pásmu [dB]

      as       - minimální útlum v nepropustném pásmu [dB]

Všechny parametry musí být kladná reálná čísla, kde fp  < fs  < f_s  < f_p   a   ap  < as .

Description:

  Os -  kmitočet hranice nepropustného pásma normované dolní propusti [1/s]

  ap -  maximální útlum v propustném pásmu [dB]

  as -  minimální útlum v nepropustném pásmu [dB]

Info level:

Změnou proměnné infolevel[syntfil]  dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - upozornění na nesymetrickou PZ, vypsání nových hodnot  f_s  a  fs, kmitočtu geometrického středu propustného pásma, šířky propustného a nepropustného pásma  a specifikace NDP (Os, ap, as)

      3  - jako úroveň 2 + vypsání specifikace zadané PZ (fp, fs, f_s, f_p, ap, as), vykreslení toleračního schématu PZ

      4  - jako úroveň 3 + vykreslení tolerančního schématu NDP

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    infolevel[syntfil]:=1;

infolevel[syntfil] := 1

>    x:=BS2NLP(1000,2000,3000,4000,3,40);

x := 1.800000000, 3, 40

>    infolevel[syntfil]:=4;

infolevel[syntfil] := 4

>    BS2NLP(1000,2000,3000,4000,3,40);

Filter specification:

fp = 1000.000000 Hz

fs = 2000.000000 Hz

f_s = 3000.000000 Hz

f_p = 4000.000000 Hz

ap = 3.000000 dB

as = 40.000000 dB

Non-symetrical BS was entered.

New stopband frequency was calculated fs = 1333.333333 Hz.

fm = 2000.000000 Hz

delta_fp = 3000.000000 Hz

delta_fs = 1666.666667 Hz

[Maple Plot]

Specification of NLP:

Os = 1.800000 1/s

ap = 3.000000 dB

as = 40.000000 dB

[Maple Plot]

1.800000000, 3, 40

See also:

LP2NLP, HP2NLP, BP2NLP, BP22NLP

ButterworthNLPOrder, ChebyshevNLPOrder, CauerNLPOrder