sortzeros.mws

syntfil[sortzeros]  - přerovnání pole nulových bodů přenosové funkce podle zadaného pořadí

Calling sequence:

      sortzeros(zeros, slist)

Parameters:

      zeros    - pole nulových bodů přenosové funkce

      slist    - pořadí jednotlivých nulových bodů

Parametr zeros  je typu array  s položkami typu complex . Parametr slist  je typu list .   

Description:

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    zeros:=array([6.300696833*I, -6.300696833*I, 2.402827823*I, -2.402827823*I, 1.829582609*I, -1.829582609*I]);

zeros := vector([6.300696833*I, -6.300696833*I, 2.402827823*I, -2.402827823*I, 1.829582609*I, -1.829582609*I])

>    sortzeros(zeros,[1,2,3]);

vector([6.300696833*I, -6.300696833*I, 2.402827823*I, -2.402827823*I, 1.829582609*I, -1.829582609*I])

>    sortzeros(zeros,[3,2,1]);

vector([1.829582609*I, -1.829582609*I, 2.402827823*I, -2.402827823*I, 6.300696833*I, -6.300696833*I])

>    sortzeros(zeros,[3,1,2]);

vector([1.829582609*I, -1.829582609*I, 6.300696833*I, -6.300696833*I, 2.402827823*I, -2.402827823*I])

See also:

InvChebyshev, InvChebyshevB, Cauer, CauerB, CauerC
DroppNLP