syntfil.mws

Úvod pro používání knihovny syntfil

Knihovna obsahuje soubor funkcí pro řešení jednotlivých částí návrhového postupu analogových elektrických filtrů.

Soubor funkcí pro řešení aproximační úlohy z tolerančního schéma

V light verzi knihovny nejsou k dispozici funkce pro výpočet pásmových propustí a zádrží a pro výpočet eliptických filtrů (s aproximací typu Cauer a Inverzní Čebyšev), viz overview.  

výsledkem aproximační úlohy jsou zejména:

Soubor funkcí pro syntézu příčkové struktury LC filtru

Soubor funkcí pro kaskádní syntézu aktivních RC (ARC) filtru

V light verzi knihovny je k dispozici pouze funkce pro výpočet rovnoměrného rozložení zesílení. Pro relizaci ARC filtrů jsou k dispozici pouze zapojení typu LP0, HP0, LP1 a HP1, viz overview.

Analýza výsledných struktur filtrů

včetně reálných vlastností induktorů (Q) pro LC filtry  a reálných vlastností operačních zesilovačů ( A[0]  a f[t] ) pro ARC filtry.

Aktivace knihovny

Knihovnu je možné aktivovat příkazem with(syntfil) . Pokud je tento příkaz ukončen středníkem, jsou vypsány názvy všech hlavních funkcí knihovny v abecedním pořádku.  

>    with(syntfil);

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

[ARCBlock, ARCBlock1, ARCRoundR, ARCSynt, ARCSyntBP, ARCSyntBS, ARCSyntHP, ARCSyntLP, BP22NLP, BP2NLP, BS2NLP, BodePlot, Butterworth, ButterworthNLPOrder, ButterworthPoles, Butterworth_asnew, Cauer, Ca...
[ARCBlock, ARCBlock1, ARCRoundR, ARCSynt, ARCSyntBP, ARCSyntBS, ARCSyntHP, ARCSyntLP, BP22NLP, BP2NLP, BS2NLP, BodePlot, Butterworth, ButterworthNLPOrder, ButterworthPoles, Butterworth_asnew, Cauer, Ca...
[ARCBlock, ARCBlock1, ARCRoundR, ARCSynt, ARCSyntBP, ARCSyntBS, ARCSyntHP, ARCSyntLP, BP22NLP, BP2NLP, BS2NLP, BodePlot, Butterworth, ButterworthNLPOrder, ButterworthPoles, Butterworth_asnew, Cauer, Ca...
[ARCBlock, ARCBlock1, ARCRoundR, ARCSynt, ARCSyntBP, ARCSyntBS, ARCSyntHP, ARCSyntLP, BP22NLP, BP2NLP, BS2NLP, BodePlot, Butterworth, ButterworthNLPOrder, ButterworthPoles, Butterworth_asnew, Cauer, Ca...
[ARCBlock, ARCBlock1, ARCRoundR, ARCSynt, ARCSyntBP, ARCSyntBS, ARCSyntHP, ARCSyntLP, BP22NLP, BP2NLP, BS2NLP, BodePlot, Butterworth, ButterworthNLPOrder, ButterworthPoles, Butterworth_asnew, Cauer, Ca...
[ARCBlock, ARCBlock1, ARCRoundR, ARCSynt, ARCSyntBP, ARCSyntBS, ARCSyntHP, ARCSyntLP, BP22NLP, BP2NLP, BS2NLP, BodePlot, Butterworth, ButterworthNLPOrder, ButterworthPoles, Butterworth_asnew, Cauer, Ca...

See Also:

Tato sekce obsahuje obvykle tři řádky odkazů, přičemž první řádek obsahuje odkazy na funkce předcházející úrovně (funkce obvykle předcházející dané funkci v návrhovém procesu), druhý řádek odkazuje na funkce na stejné úrovni a poslední řádek na funkce, které mohou následovat po dané úrovni (funkci).  

with , overview, example1, example2

LP2NLP, HP2NLP, BP2NLP, BP22NLP, BS2NLP