testchareqn.mws

syntfil[TestCharEqn]   -  kontrola provozního činitele přenosu a charakteristické funkce

Calling sequence:

      TestCharEqn(pol, chpol, var)

Parameters:

      pol      - provozní činitel přenosu (viz výstup z funkcí uvedených v odkazech)

      chpol    - charakteristická funkce (viz výstup z funkcí uvedených v odkazech)

      var      - symbol proměnné v předchozích funkcích

Description:

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    pol,chpol:=Butterworth(3,2,3,s);

pol, chpol := 1.000000000+.9976283451*s^3+1.996836541*s^2+1.998417645*s, .9976283451*s^3

>    TestCharEqn(pol,chpol,s);

.7100000000e-8

See also:

Butterworth, Chebyshev, InvChebyshev, InvChebyshevB, Cauer, CauerB, CauerC