chebyshev.mws

syntfil[Chebyshev]  - výpočet Čebyševovy aproximace

Calling sequence:

      Chebyshev(order, Os, ap, var)

Parameters:

      order    - stupeň Čebyševovy aproximace [-]

      Os       - kmitočet hranice nepropustného pásma [1/s]

      ap       - maximální útlum v propustném pásmu [dB]

      var      - symbol proměnné provozního činitele přenosu a charakteristické funkce

Parametr   order musí být celé kladné číslo, parametr ap   musí být kladná reálné číslo a parametr   var   musí být typu symbol . Parametr Os  není ve funkci využíván a nekontroluje se jeho typ.

Description:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání polynomů provozního činitele přenosu a charakteristické funkce na oddělených řádcích s textovým označením

      3  - jako úroveň 2 + vypsání pólů přenosové funkce a parametru epsilon

      4  - jako úroveň 3 + vypsání parametrů elipsy na které leží nuly provozního činitele přenosu a vypsání nul charakteristické funkce

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    infolevel[syntfil]:=3;

>    Chebyshev(4,2,3,s);

infolevel[syntfil] := 3

epsilon = .9976283451

Poles of H:

[-.8517039862e-1+.9464844330*j, -.8517039862e-1-.9464844330*j, -.2056195314+.3920466889*j, -.2056195314-.3920466889*j]

Chebyshev:

G = 1.412537545+7.981026761*s^4+4.641604426*s^3+9.330758585*s^2+3.230463838*s

Phi = .9976283450+7.981026761*s^4+7.981026761*s^2

1.412537545+7.981026761*s^4+4.641604426*s^3+9.330758585*s^2+3.230463838*s, .9976283450+7.981026761*s^4+7.981026761*s^2

>    infolevel[syntfil]:=1;

>    G,Phi:=Chebyshev(4,2,3,s);

infolevel[syntfil] := 1

G, Phi := 1.412537545+7.981026761*s^4+4.641604426*s^3+9.330758585*s^2+3.230463838*s, .9976283450+7.981026761*s^4+7.981026761*s^2

Zobrazení průběhu modulové frekvenční charakteristiky

>    plot(MagnitudeHdB(1/G)(omega),omega=0..3);

[Maple Plot]

See also:

ChebyshevNLPOrder 
ChebyshevPoles, Chebyshev_asnew

DroppNLP, TestCharEqn, MagnitudeH, MagnitudeHdB, PhaseH, GroupDelayH
kromě Čebyševovy aproximace lze použít další aproximace
Butterworth, InvChebyschev, InvChebyshevB, Cauer, CauerB, CauerC