chebyshevpoles.mws

syntfil[ChebyshevPoles]  - výpočet pólů přenosové funkce Čebyševovy aproximace

Calling sequence:

      ChebyshevPoles(order, Os, ap)

Parameters:

      order    - stupeň Čebyševovy aproximace [-]

      Os       - kmitočet hranice nepropustného pásma [1/s]

      ap       - maximální útlum v propustném pásmu [dB]

Parametr   order musí být celé kladné číslo, parametr   ap   musí být kladné reálné číslo. Parametr Os  není ve funkci využíván a nekontroluje se jeho typ.

Description:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání koeficientu u nejvyšší mocniny provozního činitele přenosu G a jednorozměrného pole pólů přenosové funkce H na oddělených řádcích s textovým označením

      3  - jako úroveň 2 + vypsání parametru epsilon

      4  - jako úroveň 3 + vypsání parametrů elipsy na které leží nuly provozního činitele přenosu.

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

>    infolevel[syntfil]:=3;

>    ChebyshevPoles(5,2,3);

infolevel[syntfil] := 3

epsilon = .9976283451

ChebyshevPoles:

Gc = 15.96205352

Poles = [-.5485987094e-1+.9659274757*j, -.5485987094e-1-.9659274757*j, -.1436250067+.5969760105*j, -.1436250067-.5969760105*j, -.1775302716]

15.96205352, vector([-.5485987094e-1+.9659274757*I, -.5485987094e-1-.9659274757*I, -.1436250067+.5969760105*I, -.1436250067-.5969760105*I, -.1775302716])
15.96205352, vector([-.5485987094e-1+.9659274757*I, -.5485987094e-1-.9659274757*I, -.1436250067+.5969760105*I, -.1436250067-.5969760105*I, -.1775302716])

>    infolevel[syntfil]:=1;

>    ChebyshevPoles(4,2,3);

infolevel[syntfil] := 1

7.981026761, vector([-.8517039862e-1+.9464844330*I, -.8517039862e-1-.9464844330*I, -.2056195314+.3920466889*I, -.2056195314-.3920466889*I])
7.981026761, vector([-.8517039862e-1+.9464844330*I, -.8517039862e-1-.9464844330*I, -.2056195314+.3920466889*I, -.2056195314-.3920466889*I])

See also:

ChebyshevNLPOrder

Chebyshev, Chebyshev_asnew

NLP2LP, NLP2HP, NLP2BP, NLP2BP2, NLP2BS, BodePlot

kromě Čebyševovy aproximace lze použít další aproximace
ButterworthPoles, InvChebyschevPolesZeros, InvChebyshevBPolesZeros, CauerPolesZeros, CauerBPolesZeros, CauerCPolesZeros