elemsbpm.mws

syntfil[ElemsBPm] - transformace hodnot prvků z normované dolní propusti (NDP) na modifikovanou pásmovou propust (PP)

syntfil[ElemsBP2m] - transformace hodnot prvků z normované dolní propusti (NDP) na modifikovanou pásmovou propust (PP)

Calling sequence:

  ElemsBPm(blocks, R, f_p, fp)

  ElemsBP2m(blocks, R, fm, delta_fp)

Parameters:

      blocks   - tabulka s popisem zapojení LC filtru typu NDP (viz výstup z funkce DroppNLP)

      R        - hodnota zakončovacího rezistoru [Ohm]

      f_p      - kmitočet spodní hranice propustného pásma PP [Hz]

      fp       - kmitočet horní hranice propustného pásma PP [Hz]

      fm       - geometrický střed propustného pásma PP [Hz]

      delta_fp - šířka propustného pásma PP [Hz]

Parametry   f_p , fp , fm , delta_fp  a R   musí být kladná reálná čísla, kde f_p  < fp .

Description:

Info level:

Změnou proměnné   infolevel[syntfil]   dostanete podrobnější výsledek.

infolevel[syntfil] =

      2  - vypsání typu BP, zakončovacích rezistorů a větví LC příčkové BP v přehlednější formě na samostatných řádcích.

Example:

>    with(syntfil):

`Syntfil version 1.53 loaded`

`You can set infolevel[syntfil] variable to 2..5 to get more detailed results!`

Výpočet Cauerovy aproximace

>    G,Phi,zeros:=Cauer(3,2,3,s);

G, Phi, zeros := (5.153209120+18.51493869*s^3+10.94470338*s^2+17.57943604*s)/(5.153209120+s^2), (18.51493869*s^3+14.37157954*s)/(5.153209120+s^2), vector([2.270068087*I, -2.270068087*I])
G, Phi, zeros := (5.153209120+18.51493869*s^3+10.94470338*s^2+17.57943604*s)/(5.153209120+s^2), (18.51493869*s^3+14.37157954*s)/(5.153209120+s^2), vector([2.270068087*I, -2.270068087*I])

Výpočet prvků LC příčkového filtru typu NDP

>    elems_nlp:=DroppNLP(common,1,rear,PI,G,Phi,zeros);

elems_nlp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = 3.100128131}, Z = 1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .6224927342, C1 = .3117367093}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = direc...
elems_nlp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = 3.100128131}, Z = 1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .6224927342, C1 = .3117367093}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = direc...
elems_nlp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = 3.100128131}, Z = 1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .6224927342, C1 = .3117367093}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = direc...
elems_nlp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = 3.100128131}, Z = 1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .6224927342, C1 = .3117367093}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = direc...
elems_nlp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = 3.100128131}, Z = 1/(s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {L1 = .6224927342, C1 = .3117367093}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = direc...

Parametry pro transformaci

>    R,f_p,fp:=100,1000,2000;

R, f_p, fp := 100, 1000, 2000

Klasická transformace

>    elems_bp:=ElemsBP(elems_nlp,R,f_p,fp);

elems_bp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4934007163e-5, L1 = .2566909115e-2}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .4961443820e-6, L1 = .2552714171e-1, C2 = ...
elems_bp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4934007163e-5, L1 = .2566909115e-2}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .4961443820e-6, L1 = .2552714171e-1, C2 = ...
elems_bp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4934007163e-5, L1 = .2566909115e-2}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .4961443820e-6, L1 = .2552714171e-1, C2 = ...
elems_bp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4934007163e-5, L1 = .2566909115e-2}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .4961443820e-6, L1 = .2552714171e-1, C2 = ...
elems_bp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4934007163e-5, L1 = .2566909115e-2}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .4961443820e-6, L1 = .2552714171e-1, C2 = ...
elems_bp := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4934007163e-5, L1 = .2566909115e-2}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .4961443820e-6, L1 = .2552714171e-1, C2 = ...

Modifikovaná transformace

>    elems_bpm:=ElemsBPm(elems_nlp,R,f_p,fp);

elems_bpm := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4934007163e-5, L1 = .2566909115e-2}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .6102914515e-6, L1 = .4774519471e-2, C2 =...
elems_bpm := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4934007163e-5, L1 = .2566909115e-2}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .6102914515e-6, L1 = .4774519471e-2, C2 =...
elems_bpm := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4934007163e-5, L1 = .2566909115e-2}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .6102914515e-6, L1 = .4774519471e-2, C2 =...
elems_bpm := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4934007163e-5, L1 = .2566909115e-2}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .6102914515e-6, L1 = .4774519471e-2, C2 =...
elems_bpm := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4934007163e-5, L1 = .2566909115e-2}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .6102914515e-6, L1 = .4774519471e-2, C2 =...
elems_bpm := TABLE([1 = TABLE([elements = {C1 = .4934007163e-5, L1 = .2566909115e-2}, Z = 1/(1/(s*L1)+s*C1), orientation = shunt]), 2 = TABLE([elements = {C1 = .6102914515e-6, L1 = .4774519471e-2, C2 =...

Sestavení přenosové funkce z tabulky s popisem obvodu (PP)  

>    MakeH(elems_bp);

(1.000000000*s^5+361354212.3*s^3+.6234181829e16*s)/(.2946744291e-2*s^6+10.94466795*s^5+808451.9046*s^4+1931753230.*s^3+.6383280379e14*s^2+.6823105005e17*s+.1450479675e22)
(1.000000000*s^5+361354212.3*s^3+.6234181829e16*s)/(.2946744291e-2*s^6+10.94466795*s^5+808451.9046*s^4+1931753230.*s^3+.6383280379e14*s^2+.6823105005e17*s+.1450479675e22)

Sestavení přenosové funkce z tabulky s popisem obvodu (modifikovaná PP)  

>    MakeH(elems_bpm);

(1.000000000*s^5+361354211.8*s^3+.6234181820e16*s)/(.2946744289e-2*s^6+10.94466795*s^5+808451.9041*s^4+1931753229.*s^3+.6383280374e14*s^2+.6823104998e17*s+.1450479674e22)
(1.000000000*s^5+361354211.8*s^3+.6234181820e16*s)/(.2946744289e-2*s^6+10.94466795*s^5+808451.9041*s^4+1931753229.*s^3+.6383280374e14*s^2+.6823104998e17*s+.1450479674e22)

See also:

DroppNLP

ElemsLP, ElemsHP, ElemsBP, ElemsBS, ElemsBSm

MakeH, MakeRealL